پنجشنبه 17 فروردین 1396 04:10 ق.ظ نظرات ()
اولین سردار ایرانی که پس از سقوط حکومت ساسانی در جنگهایش از فیل استفاده کرد که بود و چه نام داشت؟