چهارشنبه 25 مهر 1397 01:44 ب.ظ نظرات ()
برای واژگون کردن پایه های موجود جامعه هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر بهتر از خراب و بی اعتبار کردن پول رایج آن نیست.
عباس شاكری، رئیس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی