سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 12:11 ق.ظ نظرات ()یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتنم به علت آن اختیار آمده است در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمی‌آید گفت دشمن آن به که نیکی نبیند.

و اخو العداوة لا یمره بصالح

الا و یلمزه بکذاب اشر

هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است

گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است

نور گیتی فروز چشمه هور

زشت باشد به چشم موشک کور
                                                                      

                                                                  سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی