جمعه 22 آذر 1398 02:41 ق.ظ نظرات ()

Image result for ‫ابوالفضل بهرام‌پور‬‎
این بزرگوار برداشته حکم خداوند را از تلویوزیون جمهوری اسلامی بیان کرده.... به قدری مورد هجمه قرار گرفته که فردایش آمده و گفته اشتباه کردم..... نه تنها گفته اشتباه کردم.... گفته که اصلا من خودم توی صف جلوی اعتراض ها بودم.....
 یعنی انقدر سخت است برای این ملت شنیدن حکم قرآن که حتی خود علما نیز باید نسبت به بیان آن اعتراض بکنند؟ این بزرگوار آیاتی از قرآن را که درباره ی بغّات بود بیان کردند.... اگر اینجا را بخوانید می بینید که هر هجمه ای نسبت به مقام عظامی ولایت نمونه ی بارز بغی و  در نتیجه مستوجب همان پادافره ای است که حاج آقا بهرام پور بیان کردند. یعنی باغی را باید یا 
1- زجر کش کرد
2- دست راست و پای چپ را قطع کرد
3- گذاشت توی کشتی تا از گرسنگی بمیرد
4- به صلیب کشید
من جدا برای این مردم متاسف هستم که خودشان را مسلمان و شیعه می دانند ولی از شنیدن حکم قرآن سرباز می زنند.