یکشنبه 15 بهمن 1391 07:55 ق.ظ نظرات ()
چند تا عکس هم از تظهرات سال 57 ببینیم
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28299%29.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%286%29.JPG

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%2882%29.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%289%29.jpg


اما این یکی عکس شما را یاد چیزی یا کسی نمی اندازد؟

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28300%29.jpg

اما همان پیام آزادی دیروز اما از یک منبع دیگر
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28147%29.jpg


و البته یک سرود دیگر تقدیم به هموطنان آذری