دوشنبه 16 بهمن 1391 07:24 ق.ظ نظرات ()
این عکسها هم فکر کنم مال بیست و یکم یا بیست و دوم باشه
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28164%29.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28165%29.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28273%29.JPG

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%285%29.JPG
اما در این روزنامه به نقل از مسکو یک جمله ای نوشته که شایان توجه است

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%2843%29.jpg
این سرود هم تا جایی که یادم بود از روی یک سرود فلسطینی ساخته شد.