سه شنبه 17 بهمن 1391 07:36 ق.ظ نظرات ()
یکی از علل اساسی قیام مردم بر علیه رژیم محمدرضا پهلوی بی اعتقادی و خدانشناسی او بود نگاه کنید:

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28148%29.jpg
و یا

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%2847%29.jpg
فکر کنم که دیگر ثابت شده که ملت ایران با چه موجود فاسقی طرف بوده اند. خوب! پس دیگر نیازی به دیدن عکسهای زیر هم نیست
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28288%29.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28289%29.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85/photo%20%28290%29.jpg

حاضرم سر یک ماه حقوقم شرط ببندم که نمی دانید اولین کسانی که پس از پیروزی انقلاب اعدام شدند چه کسانی بودند. اشتباه فکر کردید. نه هویدا ، نه نصیری و نه هیچ یک دیگر از امرای ارتش و یا سیاستمدارن زمان شاه. اولین کسانی که پس از انقلاب اعدام شدند عبارت بودند از 6 عدد بچه باز. تعجب کردید؟
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85/Re88.jpg

اما در بین سرودهایی که پیدا کردم این یکی از هم جالب تر بود.