چهارشنبه 18 بهمن 1391 06:33 ق.ظ نظرات ()
خوب چند تا عکس دیگه پیدا کردم که اینها هم مال روزهای آخر عمر رژیم پهلوی هستند:
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax125.jpg


http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax21.jpghttp://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax22.jpg

اینها هم سربازهای اسرائیلی هستند که شاه برای سرکوب مردم آورده بود!!!(به خدا توی یکی از همین روزنامه های آن زمان خواندم. ظاهرا مردم ایران از گذشته اعتقاد عمیقی داشته که هر گونه تظاهراتی حتما و  حتما فقط به دست سربازان بیگانه سرکوب می شود. دقیقا همین ادعا را پس از جریانات 88 بسیاری از سایتهای مخالف نظام تبلیغ می کردند با این تفاوت که این بار سربازان خارجی از سوریه و جنوب لبنان برای سرکوب مردم آورده شده بودند.)

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85/Ax28.jpg
این روزنامه هم مال 18 تیر ماه 57 هست که آیت الله خمینی شوروی [سابق] را از دخالت در امور داخلی ایران برحذر داشته اند. البته خود شوروی هم دست پیش را گرفته که پس نیفتد و به آمریکا اولتیماتوم داده است.
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85/Re38.jpg

درباره سرود روز گذشته اشتباه کردم. این سرود  از دیروزی بسیار جالب تر است.
فیلم زیر هم نشان می دهد در روزهای پایانی مردم چگونه خیابان ها را سنگربندی کردند.
[http://www.aparat.com/v/KSCw2]