شنبه 21 بهمن 1391 03:31 ب.ظ نظرات ()
و باز دوباره بازگشتیم با چند عکس دیگر از دوران انقلاب 57. این عکس را مخصوصا گذاشته ام تا دوستان بدانند که روحانیت همواره در صف اول مبارزه با ظلم و جور قرار داشته است:


http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85/Ax135.JPG

 این بنده ی خدا را هم برای چه گرفته اند معلوم نیست:http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85/Ax25.jpg


http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85/Ax48.jpg

 این یکی از جالبترین عکسهایی است که از آن زمان به جا مانده. سه نفر از روی پشت بام در حال تیراندازی هستند و بقیه بدون داشتن تفنگ فقط چمباتمه زده اند. یک نفر در حال چهار دست و پا رفتن است و یکی دیگر انگشت در گوش کرده و دراز کشیده. به محل قرار گرفتن کیسه های شنی توجه کنید.http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85/Ax49.jpg

به هکذا ولی اینبار با کویکتل مولوتوف:


http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85/Ax50.jpg

در روزنامه ی زیر هم می خوانیم که فرانسه به آیت الله خمینی اجازه فعالیت سیاسی نداده بود . و البته اعلام جرم بر علیه هویدا:

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85/Re15.jpg

آخرین لحظات حضور محمدرضا پهلوی در ایران:
[http://www.aparat.com/v/HocLV]