پنجشنبه 8 فروردین 1392 03:10 ق.ظ نظرات ()
M.Rahimi.jpg
قبل از اینکه مردم به خاطر رای دادن به جمهوری اسلامی به پای صندوق های رای بروند، قبل از اینکه چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی در خیابان فریاد "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بکشند، قبل از اینکه حتی مردم در 22 بهمن 57 رژیم محمدرضا پهلوی را سرنگون کنند و حتی قبل تر از اینکه  به مخیله ی کسی خطور کند که شاید 2500 سال شاهنشاهی در ایران به آخر خط رسیده کسی فریاد برآورد که :"من با جمهوری اسلامی مخالفم."
این که مصطفی رحیمی چرا با جمهوری اسلامی مخالف بود و آیا دلایل متقنی بر علیه حکومت آینده ی ایران داشت مسئله ای است که قضاوت آن برعهده ی من نیست. من نه قضاوت خوانده ام و نه اصولا سواد لازم برای برسی ادله ی رحیمی را در خود سراغ دارم. تنها به عنوان یک راوی بی طرف مطالبی که در روزنامه ی آیندگان مورخ 25 دی 57 از طرف رحیمی منتشر شد را بی کم و کاست در این می آورم. قضاوت درباره ادعای او را برعهده خوانندگانش می گذارم. می توانید نامه ی سرگشاده ی مصطفی رحیمی را به آیت الله خمینی در اینجا بخوانید.