شنبه 23 آذر 1392 06:00 ق.ظ نظرات ()
می گویند اگر قصدکردی که میزان بافرهنگ بودن جامعه ای را بسنجی به رفتار آنها با زنانشان بنگر. بزرگی می گفت اگر قصدکردی میزان با فرهنگ بودن جامعه ای را بسنجی رفتار پلیس آن را با مردم بنگر.
از ما گفتن بود.