پنجشنبه 10 آبان 1397 10:50 ق.ظ نظرات ()


کوبل  واگن Kübelwagen  یک خودروی نظامی سبک بود که توسط فردیناند پورشه طراحی و  در کارخانه فولکس واگن ساخته شد تا در طول جنگ جهانی دوم توسط ارتش آلمان (ورماخت و اس اس) استفاده شود. این خودرو بر اساس فولکس واگن بیتل ساخته شد و نمونه ی اولیه ی آن تایپ-62 نام گرفت، اما در نهایت در ارتش با عنوان تایپ-82 معروف شد.

کوبل  واگن مخفف Kübelsitzwagen، به معنی "ماشین سطلی دونفره" است چرا که همه خودروهای  نظامی سبک آلمان که در نداشتند برای جلوگیری از پرت شدن مسافران به بیرون دارای صندلی های گود بودند. اولین نمونه ی آزمایشی کوبل واگن بدون در بود و لذا بر روی آن صندلی های گود نصب شده بود، در نتیجه به نام  Kübelsitzwagen معروف شد که بعدها به صورت Kübelwagen کوتاه شد. علاوه بر فولکس کارخانجات مرسدس، اوپل و تترا شرکتهایی بودند که در طول جنگ این خودرو را می ساختند.
این خودرو برای آلمانها همان نقشی را داشت که جیپ برای متفقین.

.

Nordfrankreich, Soldaten mit VW-Kübelwagen

شمال فرانسه 21 ژوئن 1944


Bundesarchiv_N_1603_Bild-192,_Sizilien,_Reifenpanne_mit_VW-Kübelwagen

سیسیل 1943تعویض چرخ. موتور ازدرون دریچه ی عقبی ماشین دیده می شود.


Jugoslawien, Kübelwagen, zerstörte Brücke

یوگسلاوی سپتامبر 1943 عبوراز پل راه آهن تخریب شده

Russland, VW- Kübelwagen

روسیه 21 ژوئن 1943 علامت یکی از لشکرهای اس اس بر روی گلگیر جلو دیده می شود

Tobruk, Soldaten in VW-K¸belwagen

شمال آفریقا طبرق، آگوست 1942

Walter Model im Kübelwagen

آلمان 16اکتبر 1944 فیلدمارشال مودل در حال بازدید از مرکز فرماندهی لشکر 246 در نزدیک آخن.

Bundesarchiv_Bild_101I-022-2926-07,_Russland,_Unternehmen_-Zitadelle-,_VW_Kübelwagen

روسیه 21 آگوست 1943

Nordfrankreich, Soldaten mit VW-Kübelwagen

شمال فرانسه 21 ژوئن 1944

Bundesarchiv_Bild_101I-784-0228-29A,_Nordafrika,_VW_Kübelwagen

شمال آفریقا 1942

Nordafrika, Hans-Joachim Marseille neben VW-K¸belwagen

شمال آفریقا 1942 دو افسر آلمانی در کنار کوبل واگن هانس خواکیم مرسیه خلبان آس ورماخت در شمال آفریقا