منوی اصلی
جنگها و تاریخ
 • چهارشنبه 25 تیر 1393 08:20 ق.ظ نظرات ()

    

  پرده ی اول

  هر چند که اصول اساسی و استراتژی های جنگ به مدت هزاران سال ثابت مانده اند اما وقوع انقلاب صنعتی سیمای درگیری های نظامی را به گونه ای تغییر داد که جنگهای پس از انقلاب صنعتی را به هیچ وجه نمی توان با جنگهای قبل از این دوران مقایسه کرد. انقلاب صنعتی مفاهیم جدیدی را به دایره المعارف های جنگی اضافه کرد تا آن زمان ناشناخته بودند. به عنوان مثال تا قبل از اختراع موتور بخار جابجایی ارتشها مبتنی بودند بر جاده هایی که در فصول بارانی و برفی حرکت سربازان را با مشکل مواجه می کردند. اما با اضافه شدن شبکه ی راه آهن به زیرساخت حمل و نقل کشورهای اروپایی امکان جابجایی سپاهیان و تدارکات آنها در هر فصلی از سال امکان پذیرشد. دیگر جنگها محدود به فصلهای بهار یا تابستان نبودند.

  اثرات کوتاه مدت و دیرپای انقلاب صنعتی بر جنگها را در فرصتی مناسبتر پی خواهیم گرفت. بحث امروز درباره ی اثرات انقلاب صنعتی بر مردم پشت جبهه است و راه جداگانه ای که ایران در طی جنگ 8 ساله ی خود با عراق در پیش گرفت.

  یکی از اختراعاتی که در جنگها به صورتی دائم تأثیر گذاشت تلگراف بود. تلگراف نه تنها امکان تبادل اطلاعات بین جبهه و فرماندهان پشت جبهه را فراهم کرد بلکه این امکان را برای خبرنگاران فراهم کرد تا تصویر تقریبا همزمانی از صحنه ی جنگ را پیشاروی مردمی که در پشت جبهه ها بودند ترسیم کنند. روزنامه ها ،که توسط دستگاه های چاپ مدرن در تیراژهای میلیونی تکثیر می شدند، بر شعله ی همبستگی ملی و نفرت مردم از تجاوز بیگانگان می دمیدند. دشمن چون دیوی خوار و زبون جلوه داده می شد و ارتش خودی چون قهرمانی نجات بخش. اخبار عملیات قهرمانانه ی سربازان و افسران در کوتاه ترین مدت به پشت جبهه می رسید و حس وطن پرستی را به سربازانی که قرار بود به جبهه اعزام شوند تزریق می کرد. تا قبل از آن، قهرمان جنگ عمدتا فرمانده یا افسر بلند مرتبه ای ،از خانواده های اشرافی، بود که پس از جنگ به خاطر خدماتش به مدالی می رسید و عامه ی مردم ،به دلیل ساختار فئودالیسم حاکم، از شناسایی و نزدیک شدن به او عاجز بودند. اما روزنامه ها ،از طریق خبرنگاران جنگی، قهرمانهای جنگ را به میانه ی زندگی مردم آوردند. دیگر هرکسی می توانست با سربازی که در میان باران گلوله جان همقطار زخمی خود را نجات داده بود همذات پنداری کند. قهرمان جنگ از میان عامه ی مردم بر می خواست و کسی بود که توانسته بود از مرزهای توانایی های همگنان خویش عبور کند. قهرمان جنگ انسانی چون دیگر انسانها بود. او به تمام ملت تعلق داشت نه فقط عضوی از طبقه ی اعیان و اشراف.

  این گونه بود که مفهوم قهرمان جنگ به صورتی گسترده در ارتشهای مدرن جای خود را بازکرد. انواع مدالها و تشویق نامه ها برای سربازان و افسرانی که عملیاتی فراتر از دیگران انجام می دادند در نظر گرفته شد. قهرمانهای جنگی با چاپ عکسها و پوسترهایشان بلافاصله در معرض دید مردم پشت جبهه قرار می گرفتند و شرح قهرمانی هایشان بارها و بارها نـقل محافل می شد. خبر بازگشت قهرمانان جنگ خیلی زودتر از خودشان به مردم می رسید و مردم برای استقبال از قهرمان مورد علاقه ی خود در ایستگاه های راه آهن و اسکله ی بنادر صف می کشیدند.

  از سوی دیگر قهرمان جنگی ،نه یک سرباز معمولی، بلکه بازتابی از ایده آلهای جمعی مردمی بود که خواه ناخواه از جنگ خسته می شدند و نیاز داشتند تا هر چند وقت یکبار روح حماسی در آنها دمیده شود. داشتن قهرمان برای هر ارتشی به اندازه ی توپ و تفنگ لازم بود چرا که سربازی که روحیه اش را از دست می داد نه تنها به هیچ دردی نمی خورد بلکه باری می شد بر روی دوش همقطاران خویش. بسیاری از قهرمانهای جنگی پس از بازگشت از جبهه و دریافت مدال از برگشتن به خطوط مقدم بازداشته می شدند. آنها را به عنوان قسمتی از ماشین تبلیغات ملی در پشت جبهه به خدمت می گرفتند تا با برگزاری سخنرانی، میتینگ و جمع آوری اعانه مردم را به ادامه ی جنگ تشویق کنند.

  پرده ی دوم

  111 سال پس از جنگ فرانسه و پروس (اولین جنگ اروپا که ردپای انقلاب صنعتی در آن به وضوح دیده می شود) یکی از طولانی ترین جنگهای قرن بیستم بین ایران و عراق آغازشد. دولت دین محور ایران به جای تکیه بر مفهوم  سنتی قهرمان جنگ مفهوم جدیدی را برکشید: شهید راه حق. در فرهنگ اسلامی شهید به کسی گفته می شد که در جنگهای صدر اسلام برای تقویت دین خدا جان خود را در میادین جنگ از دست داده بود. شهید یک مرده ی معمولی نبود. شهید از مرگ باکی نداشت چرا که به احدالحسنیین می اندیشید. او یا در همین دنیا پیروز می شد و یا به دیدار خداوند خویش می شتافت. پس در حقیقت، شهید چیزی برای باختن نداشت چرا که در هر دو صورت به پیروزی می رسید. شهید ،پس از جان باختن، همچنان زنده بود و ،به شهادت قرآن مجید، نزد خداوند خود روزی می خورد.

  با چنین ذهنیتی نسبت به مرگ، رهبران انقلاب 57 توانسته بودند مردم را در برابر رژیم سلطنتی محمدرضاپهلوی بشورانند. در اثر تبلیغات روحانیون ،افرادی چون علی شریعتی و گروه های مسلحی چون مجاهدین خلق، شهید به هر کسی که توسط رژیم شاه کشته می شد تعمیم داده شد[i] و بدین سان به سلاحی تبدیل شده بود که هر کسی در جستجوی آن برمی آمد تا با حکومت سکولار شاه مبارزه کند. در نهایت، روحیه ی تحریک شده ی مردم، کاریزمای مذهبی آیت الله خمینی و اشتباهات سیاسی شاه دست به دست هم دادند تا بساط سلطنت برچیده شود. پس از آن، روحانیون حاکم هیچ گاه به سمت تحلیل دقیق علل سقوط رژیم شاه روی نیاوردند. از نظر آنها تنها علت این معجزه ی قرن در دست یافتن مردم به سلاح شهادت بود. این فرهنگ برخواسته از عاشورای سال 61 هجری بود که توانست عاقبت رژیم ظلمه را به زانو درآورد. وعده ی الهی به حقیقت پیوست و خون بر شمشیر پیروزی شد. سلاح جدید روحانیت به قدری برای آنان معجزه آسا بود که گمان می کردند با تکیه بر آن می توانند با هر دشمنی بجنگند و بدون توجه به تلفاتی که بر آنها وارد می شود پیروز شوند.

  پس از آغاز جنگ با عراق همین الگو دوباره در دستور کار قرارگرفت. فرهنگ شهادت شهادت طلبی در میان مردم بیشتر و بیشتر ترویج شد تا نیاز جبهه های جنگ به نیروی انسانی تأمین شود. الگوی اصلی شهادت در فرهنگ شیعی امام سوم شیعیان ،حضرت امام حسین (ع)، است. از دید هیأت حاکمه ی ایران، دربرابر درخشش فداکاری و ایثار امام حسین (ع) فداکاری دیگر قهرمانان جنگ جلوه ای نداشت. به همین دلیل بود که در تبلیغات جنگی آن روزگار مفهومی به نام قهرمان جنگ حذف شد. همت، باقری، دوران، بابایی، خرازی و صدها فرمانده و رزمنده ی دیگر تنها زمانی معروف شدند که دیگر زنده نبودند. هیچ روزنامه و مجله ای در 8 سال جنگ ایران و عراق منتشر نشد که از یکی از فرماندهان زنده ی ارتش یا سپاه به عنوان قهرمان جنگ نام ببرد. هیچ مدال افتخاری در طی این 8 سال بر سینه ی سرباز یا رزمنده ای نصب نشد. شهید با مرگ خود در راه دفاع از دین الگویی ارائه می داد که باید جایگزین قهرمان جنگ می شد. قهرمان جنگ مفهومی بود که در کنه خود رگه ای از خودخواهی داشت درحالیکه الگوی شهید چیزی جز دگرخواهی نبود. قهرمان جنگ با عملیات قهرمانانه اش زنده می ماند و مدالی بر سینه میزد؛ اما شهید با مرگ خویش زنده ماندن را نفی می کرد. علاوه بر این، در آسمانی که خورشید آن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) بود کدام ستاره ای یارای نورافشانی داشت؟

  اما داستان به همین جا ختم نشد. پایان جنگ با عراق سبب شد تا مشکلی تازه ایجادشود. تجربه ی انتهای جنگ و کمبود شدید نفرات داوطلب نشان داد که الگوی شهادت شاید در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در بلندمدت چندان هم قابل اتکا نیست.[ii] هرچند که در تمام طول جنگ دستگاه تبلیغاتی کشور از ترویج فرهنگ شهادت دست برنداشته بود اما اسناد موجود نشان می دهد که در ماه های آخر جنگ با عراق امید به حضور نیروهای داوطلب مردمی در فرماندهان عالی سپاه از بین رفته بود[iii]. بنابراین، برای حفظ روحیه ی مردم نیاز بود تا الگوهای ملموس تری به آنها ارائه شود تا در صورتی که جنگ دیگری درگرفت مردم با اتکا به این الگوها جایگاه مناسب خود را بیابند. از سوی دیگر اما؛ چون هیچ قهرمانی در طول جنگ به مردم معرفی نشده بود، مفهوم جدیدی در فرهنگ جنگ شکل گرفت: اسطوره ی جنگ.

  اسطوره ی جنگ کسی بود که در جنگ با عراق شهید شده و یا در جنگ شرکت داشته و پس از پایان آن به هر دلیلی فوت کرده بود. اما اسطوره ی جنگ ،بر خلاف قهرمان جنگ، الگویی بود دست نیافتنی. اسطوره ی جنگ هیچ نقطه ضعفی نداشت چرا که اسطوره ی جنگ در وهله ی اول یک الگوی دینی-اخلاقی بود و چنین الگویی باید عاری از هر گونه ضعفی باشد. اسطوره ی جنگ فرمانده ای بود که همیشه در کنار زیردستانش و در خط اول می جنگید. اسطوره ی جنگ روزها را در سنگر و شبها را بر روی سجاده می گذراند. اسطوره ی جنگی تبلور ولایت پذیری و تعهد بود. اسطوره ی جنگ همیشه در عملیات ها پیروز شده بود و در هیچ نبردی شکست نخورده بود. اسطوره ی جنگ در طول جنگ هیچ اشتباهی مرتکب نشده بود. در یک کلام؛ اسطوره ی جنگ یک ابرقهرمان دینی بود. کسی که تمام مرزها (از همه مهمتر خواهش های نفسانی خود) را پشت سرگذاشته بود. اما این اسطوره ی جنگ دیگر کسی نبود که مردم بتوانند با او همذات پنداری کنند. رفتار وی، اعمال وی و از همه مهمتر عملکرد وی ،به عنوان یک فرمانده ی جنگی، هیچگاه در منظر عام تحلیل و نقد نشد. کارنامه ی فرماندهی او همواره از دید اغیار پنهان بود. مردم از عملکرد آنان در طول جنگ چیزی نمی دانستند. حداکثر چیزی که درباره ی اسطوره ی جنگ منتشر می شد این بود که تاریخچه ی مبارزاتش در دوران شاه چه بوده است؟ در چه زمانی به جبهه ها پیوست؟ و در چه عملیات (یا عملیاتهایی) شرکت داشت و دست آخر در کدام عملیات شهیدشد؟ هر اطلاعات جزئی دیگری به محاق فراموش سپرده شد. نقد اسطوره ی جنگ برابر بود با شکستن این الگو در چشم مردم و شکستن این تنها الگو برای نظامی که در طول 8 سال جنگ حتی یک قهرمان جنگ نداشت چیزی جز فاجعه نبود.


  آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 تیر 1393 02:26 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • دوشنبه 2 تیر 1393 08:19 ق.ظ نظرات ()


   بهترین مانوری که می توانیم انجام دهیم و حق خودمان را از دشمن بگیریم، طرح "کربلای 4" است. این طرح فواید زیادی دارد. تعداد زیادی از نیروهای دشمن از بین رفته یا اسیر می شوند و بسیاری از امکانات دشمن به دست ما می افتد. با رسیدن به ساحل شط العرب می توانیم بخشی از نیروها را برای پدافند و بخش زیادی را هم در ذخیره نگه داریم که اگر دشمن به باز به زانو در نیامد، بتوانیم از جایی دیگر وارد عمل شویم. امروز با رسیدن ما به کنار مرز خسروی و طرح "زین پشت" با خیال راحت و با دیده بانی بسیار ساده می توانیم پالایشگاه بانیل را زیر آتش گرفته و منهدم کنیم و خیلی راحت با تقویت نیرو در منطقه خانقین، ارتفاعات استراتژیک پشت آن را بگیریم و اگر لازم باشد، برای ادامه عملیات به طرف بغداد آماده شویم. بنابراین برای این که زودتر بتوانیم به نتیجه برسیم و دشمن فرصت توطئه و تقویت بیشتر نداشته باشد، بهترین راه آن است که انشالله هرچه سریع تر طرح را اجرا کنیم و جلو برویم.

  سرهنگ صیاد شیرازی ،فرمانده نیروی زمینی ارتش، در جلسه توجیهی فرماندهان یگانهای عمل کننده در عملیات رمضان؛8/4/61

  چنانچه حقوق حقه ایران داده نشود، این عملیات به جبهه های دیگر نیز گسترش خواهد یافت. ما برای گرفتن حق خود، بصره را محاصره کرده ایم و اگر به حق خود نرسیم ممکن است حرکت ما به بغداد هم بکشد. بنابراین صدام می تواند فریاد بزند و استمداد بطلبد برای کمک تا بصره را از دست ندهد.

  مصاحبه ی سرهنگ صیاد شیرازی با خبرنگاران اعزامی روزنامه اطلاعات به مناطق عملیاتی 27/4/61

  منبع عبور از مرز؛ علی لطف الله زادگان، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

  قسمت دوم

  آخرین ویرایش: سه شنبه 26 اسفند 1393 05:14 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • یکشنبه 18 خرداد 1393 08:52 ق.ظ نظرات ()


  گروهی از اسیران عراقی در اردوگاه حشمتیه برای برآوردن خواسته های خود، از امروز (21 مرداد61) از خوردن غذا خودداری کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره گزارش داد: اعتصاب کنندگان در اطلاعیه ای خواسته های سه گانه خود را اعلام کردند:

  ·        اهدای خون به مجروحان ایرانی

  ·        شرکت در جنگ علیه صدام

  ·        انجام دادن حداقل 10 ساعت کار در روز به حمایت از جبهه های جنگ جمهوری اسلامی ایران

  آنان تأکید کردد که تا تحقق این خواسته ها، مصمم به ادامه اعتصاب هستند. یکی از اسیران در این باره گفت: ما امروز با آگاهی کامل از حقانیت جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل برای اجرای فرامین امام خمینی را داریم و از مسئولین جمهوری اسلامی می خواهیم تا خواسته های ما را پذیرفته و از نیروی ما به عنوان مسلمانان حامی جمهوری اسلامی استفاده کنند.

  منبع:

  عبور از مرز (تعقیب متجاوز)؛ علی رضا لطف الله زادگان؛ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (سپاه)؛ صفحه 595

  آخرین ویرایش: شنبه 17 خرداد 1393 09:30 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • یکشنبه 11 خرداد 1393 08:50 ق.ظ نظرات ()


  رهبر معظم انقلاب اسلامی ،آیت الله العظمی خامنه ای، در روز 21 مرداد سال 61 در مصاحبه ای با خبرنگاران روزنامه ی جمهوری اسلامی آینده ی صدام را به درستی پیش بینی کردند. این پیش بینی عجیب که با حمله ی سال 1991 صدام به کویت به تحقق پیوست نشان از درایت و شم تیز سیاسی معظم له دارد:

  اگر صدام مجازات نشود، منطقه روی امنیت و آرامش نخواهد دید. اگر صدام و رژیم عفلقی صدامی مجازات نشوند، شما خیال می کنید فقط ایران صدمه خواهد دید؟ نه! بلکه تمام این منطقه دیگر روی امنیت و آرامش را نخواهد دید و دلیل اینکه ما در شروط سه گانه معروف خودمان شرط مجازات صدام را به عنوان یک شرط حقیقی و اصلی قید کردیم، به خاطر همین است. ما معتقدیم که باید اعتقاد و اتکا به زور را در منطقه ریشه کن کرد.

  ما بارها به هیئت های میانجی صلح گفتیم اگر دو شرط اول یعنی شرط خروج بی قید و شرط نظامیان عراقی از خاک ما و شرط تأدیه غرامتهای ناشی از خسارات جنگ، شرایطی است که به ایران مربوط می شود، شرط سوم یعنی مجازات صدام، شرطی است که به همه منطقه مربوط می شود. ما امروز صدام را مجازات می کنیم تا دیگر کسی احساس نکند که با داشتن زور می تواند تجاوز بکند.

  عبور از مرز (تعقیب متجاوز)؛ علی رضا لطف الله زادگان؛ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (سپاه)؛ صفحه 596

   

  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 خرداد 1393 08:52 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • شنبه 16 فروردین 1393 07:51 ب.ظ نظرات ()
  تصویری که در بالا مشاهده می کنید، رئیس جمهور وقت ایران جناب اقای رفسنجانی و همچنین جناب آقای روحانی رئیس جمهور کنونی ایران را در کنار رئیس جمهور جمهوری آذربایجان حیدر علیف، در حال بازدید وضعیت  و عیادت از مجروحان جنگی در خاک جمهوری آذربایجان نشان می دهد تا سند محکم دیگری برای دروغ بودن تبلیغات ضد ایرانی هدفدار وهمه روزه و ناسپاسانه دولت باکو و عوامل آن باشد.


  پس از فروپاشی شوروی، در منطقه قره باغ جنگی صورت گرفت که به اشغال 20 درصد خاک جمهوری آذربایجان ختم شد. دلایل و بررسی این جنگ خارج از حوصله این متن می باشد. اما در آن زمان سیاست دولت ایران خاموش کردن جنگ و اعتقاد بر مذاکره بین دولتهای ارمنستان و باکو برای حل و فصل مساله می بود ولی به علت مسلمان بودن مردم آذربایجان شروع به کمکهای زیادی به طور غیر علنی به مردم و دولت جمهوری آذربایجان نمود. سیاست ایران باعث ایجاد قرارداد آتش بس در سال 1991 بین دو طرف گردید که با کارشکنی 2 گروه آتش جنگ دوباره شروع شد.  تندورهای موجود در جمهوری آذربابجان که ایران را خطری برای قدرت دولت خود و ترس از خواست مردم در آینده برای الحاق دوباره به ایران بود می دانستند، چه آنکه در همان روزهای نخست فروپاشی شوروی عده ی زیادی از مردم آن نواحی به مرزها آمده و اقدام به نابودی حصارهای مرزی نمودند، به همین دلیل از همان زمان تا به الان ، همه روزه تبلیغات ضد ایرانی به دروغ در رسانه ها ادامه دارد و پشت این سیاست دولت باکو نیز امریكایی‌ها و اسرائیلی‌ها به كمك نهادهای ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان هستند. مورد بعد نیز اقدام ارمنستان به کمک روسها بود،چون روس‌ها  می‌خواستند ابتكار عمل در دست آنان باشد، عملا توافق بدست آمده را با کمک به اشغال دالان راهبردی " شوشا و لاچین" از طرف ارمنی‌ها نقض كردند و تا به امروزه نیز پشتیبان اصلی و حمایتگر ارمنستان می باشند و حتی پایگاههای مختلف نظامی به عنوان مثال پایگاه نظامی 102 ، در این کشور دارد. متاسفانه وضعیت بغرنج فعلی که از آن زمان تا به حال پا برجا مانده است به علت دخالتها و رقابتهای دولتهای روس و آمریکا همچنان ادامه دارد. و گروه مینسک که سالهاست باید نقش میانجیگری و حل و فصل موضوع را داشته باشد عملا کاری به علت این دخالتها و رقابتها صورت نداده است و وضعیت فعلی تنها به سود این قدرتها بالخصوص روسها می باشد که اقدام به فروش سلاح به هر 2 طرف ماجرا می کنند.

  کمکهای ایران که نه تنها با قدردانی دولت باکو مواجه نشده است بلکه این دولت همه روزه تبلیغات بر علیه ایران صورت می دهد تا جاییکه ایران را حامی ارمنستان نیز معرفی می کنند و سعی بر ایجاد ذهنیت بد نسبت به ایران در مردم آن دیار دارد تا شاید بتوانند از این راه تاریخ و فرهنگ و مذهب و یکی بودن مردم این 2 دیار را لاپوشانی کرده و ایجاد دشمنی و اختلاف کنند.

  با اینکه ایران، خود جنگی خانمانسوز و ویرانگر به مدت 8 سال را پشت سر گذاشته بود و شدیدا در ضعف و کمبود قرار داشت،از کمکهای ایران می توان به مداوای مجروحان جنگی در بیمارستانهای خود، ایجاد اردوگاههای آوارگان توسط ارتش و هلال احمر  در نقاط مختلف مرزی به عنوان مثال در بیله سوار که نزدیک به یک میلیون نفر را پذیرایی کرد. تامین مایحتاج و نیاز به انرژی مردم نخجوان و آذربایجان ، آموزش نظامی به نیروهای آذربایجانی و فرستادن نیروهای داوطلب به آنجا که با قدرت گرفتن تندروها آنها از آنجا اخراج شدند، فرستادن رزمندگان شیعه افغانی به آنجا برای نبرد، ایجاد یک جاده ارتباطی بین خاک جمهوری آذربایجان و منطقه خود مختار نخجوان که هیچگونه راه ارتباطی به واسطه وجود ارمنستان با یکدیگر ندارند و حتی امروزه نیز این جاده به صورت رایگان استفاده می شود. اقدام کمیته امداد امام خمینی در آنجا که تا 1 سال پیش حدود 40 هزار خانوار تحت پوشش بودند. کمکهای نقدی میلیون دلاری هر ساله برای حمایت از مردم آنجا. ورود آزادانه به ایران و استفاده از خدمات درمانی و خرید مایحتاج برای مردم آن ناحیه ، طرح ساخت بیمارستان بزرگ در نقطه مرزی پارس اباد مغان برای رفاه، راحتی و کمک بیشتر به مردم آن سوی ارس و بسیار موارد دیگر که فرصتی برای بیان آنها در اینجا نیست .

  تصویری که در بالا مشاهده می کنید، رئیس جمهور وقت ایران جناب اقای رفسنجانی و همچنین جناب آقای روحانی رئیس جمهور کنونی ایران را در کنار رئیس جمهور جمهوری آذربایجان حیدر علیف، در حال بازدید وضعیت  و عیادت از مجروحان جنگی در خاک جمهوری آذربایجان نشان می دهد تا سند محکم دیگری برای دروغ بودن تبلیغات ضد ایرانی هدفدار و همه روزه و ناسپاسانه دولت باکو و عوامل آن باشد.


  به ما در فیسبوک بپیوندید!  در صورت استفاده در سایر وبلاگها و سایتها لینک مطلب در Wars and history و نام نویسنده و یا مترجم را ذکر کنید.  پایان شرم آور یوگسلاوی


  اسناد تأسیس نیروی هوایی سپاه


  گر حکم شود که مست گیرند


  عملیات گزش


  اعلان جنگ آمریکا به ژاپن

  قرارداد محرمانه مولوتوف-ریبن تروپ
  آخرین ویرایش: شنبه 16 فروردین 1393 10:41 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • شنبه 3 اسفند 1392 08:44 ب.ظ نظرات ()
  چقدر پشت سر این بنده ی خدا حرف زدند. خداوکیلی طرف آخر روشن فکر بوده. خودتان ببینید.
  آخرین ویرایش: شنبه 3 اسفند 1392 08:47 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 14 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...