منوی اصلی
جنگها و تاریخ
 • چهارشنبه 13 مهر 1390 02:13 ب.ظ نظرات ()

  به یکی از دوستان قول داده بودم تا درباره جنگهای اقیانوس آرام بحثی داشته باشیم. اما برای کسانی که دوست دارند اطلاعات دست اولی از اتفاقاتی که منجر به ورود ژاپن به جنگ جهانی دوم شد توصیه می کنم که کتاب پیکار بزرگ را بخوانند. این کتاب توسط ادوین پالمر هویت نوشته شده و در سال 1371 توسط انتشارات "انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی" منتشر شده است. البته نام اصلی کتاب  Japan's war: The great Pacific conflict, 1938 to 1952می باشد. هویت داستان خود را از زمانی که ژاپن خود را با ناوگان سیاه مواجه دید و ناچار شد که بنادرش را بر روی کشورهای غربی بازکند آغاز کرده است. غرور ملی صدمه خورده سیاستمداران ژاپن سبب شد تا آنها انزوای 300 ساله را کنارگذارند و سعی کنند که با کسب علم و تکنیک های غربی خود را به دنیای مدرن برسانند.

  رشد صنعتی ژاپن با رشد نظامی گری نظامیان این کشور همراه شد و نظامیان این کشور با برنامه ریزی برای استیلای این کشور بر تمام صحنه شرق آسیا وارد بازیهای سیاسی شدند. آنها عقیده داشتند اگر هر کشور بزرگی این حق را دارد که برای خود مستعمره ای داشته باشد ژاپن هم می تواند کشورهای ضعیف یا کوچک آسیا را به صورت مستعمره یا تحت الحمایه خود درآورد. توسعه طلبی ژاپن با مقاومت قدرتهای اروپایی مواجه شد. کره اولین طعمه امپراطوری خورشید تابان بود. ژاپنی ها ابتدا حکومت کره را تحت سیطره خود گرفتند و نهایتا این کشور را به خاک خود ملحق کردند. اولین درگیری جدی ژاپن در سال 1905 و در مقابل روسیه بود که با شکست روسیه ژاپن توانست خود را به صورت قدرت برتر شرق آسیا به جهانیان معرفی کند. در طی جنگ اول جهانی ژاپن به متفقین پیوست ولی غنیمتهای بدست آمده از جنگ اشتهای نظامیان این کشور را سیر نمی کرد.

  ژاپن بدون اعلان جنگ رسمی به چین وارد جنگ با چین شد. با شعله کشیدن آتش جنگ دوم جهانی در اروپا ژاپنی ها خود را با موقعیتی شکننده مواجه دیدند. زمامداران این کشور فکر می کردند که آمریکا و بریتانیا قصد خفه کردن این کشور را دارند و تصمیم گرفتند تا ضربه اول را وارد کنند. نقشه حمله به پرل هاربر با موفقیت اجرا شد ولی در نهایت این آمریکا بود که برنده جنگ شد.

  در زیر خلاصه ای از کتاب پیکار بزرگ را آورده ایم اما این همه تنها صورتی از رویدادها هستند و برای تحلیل وقایع باید به اصل کتاب مراجعه شود.


   

   

   

  آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 مهر 1390 09:00 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • یکشنبه 30 مرداد 1390 10:41 ق.ظ نظرات ()
  تا امروز از میان جنگها و تاریخ بیشتر به جنگها پرداخته بودیم و کمتر فرصتی برای تاریخ گذاشته بودیم. گفتم شاید بد نباشد نگاهی هم به تاریخ ، بدون زد و خورد داشته باشیم. مطلب را با معرفی یک کتاب تاریخی ادامه می دهم.

  تاریخ بلعمی ترجمه ای است که به دست ابو علی محمد بن محمد بن عبدالله البلعمی وزیر سرشناس عبدالملک بن نوح و منصور بن نوح سامانی در سده 4 هجری از کتاب معروف تاریخ طبری انجام شد. ابو علی محمد به فرمان منصور بن نوح به ترجمهٔ این کتاب دست زد. از نکات جذاب این کتاب(برای من البته) این است که بلعمی با متن اصلی به صورت فعال برخورد کرده و هرکجا که لازم دیده نظرات خود را (البته باذکر اینکه کدام قسمت نظرات اوست) بیان کرده است. اینگونه است که می توان این کتاب را یک ترجمه انتقادی نسبت به متن کتاب اصلی به حساب آورد. روانی متن و بی تکلف بودن آن مثال زدنی است. متن زیر را از این کتاب انتخاب کرده ام.


  چون پیغمبر علیه السلام از بدر الموعد بازآمد، و سال پنجم اندر آمد، دختر جحش را زینب به زنی کرد. و قصه او چنان بود که پیغمبر زیدبن حارثه را به پسری گرفته بود و او را مردمان زید بن محمد خواندندی . و چون بزرگ شد، پیغمبر زینب را بدو داد به زنی. و زینب نیکوترین زنان آن زمانه بود. پس یک روز پیغمبر علیه السلام به خانه زید آمد به طلب او، و دست بر در نهاد، در بازشد. و زینب به میان سرای نشسته بود سربرهنه. پیغمبر او را بدید، روی بگردانید و گفت: زید کجا است؟ گفت: بیرون رفته است. و پیغمبر علیه السلام زینب را بسیار دیده بود سرپوشیده، و لیکن سربرهنه ندیده بود. پیغمبر او را به چشم خوش آمد. خواست که دیگر باره بنگرد، چشم را بخوابانید و گفت: سبحان الله العظیم، سبحان الله مقلب القلوب و الابصر. و برفت.

  چون زید به خانه بازآمد، زینب گفت: پیغمبر آمده بود. گفت: چرا نگفتی که اندر آی. گفت: اندر نیامد، و من سربرهنه بودم، مرا بدید و چنین گفت. زید گفت مگر تراش خوش آمد، مرا نیز با تو نشاید بودن. و سوی پیغمبر آمد و گفت: زینب را طلاق خواهم داد. پیغمبر گفت: چرا و چه عیب دیدی از اوی. گفت: هیچ ندیدم ولیکن نتوانم بودن با وی. پیغمبر گفت: برو و زن خویش را نگاه دار و نیکو دار، و از خدای عزوجل بترس چنانچه خدای عزوجل همی گوید. امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک مالله مبدیه و تخشی الناس و الله احق ان تخشیه. و پیغمبر را علیه السلام طلاق زینب به دل خوش آمد، و لیکن پیدانکرد و نخواست که زید را بیازارد و مردمان بدانند. پس زید برفت و زینب را طلاق داد. و چون عدت زینب بگذشت، زینب سوی پیغمبر کس فرستاد و گفت: زید مرا از بهر تو طلاق داد تا تو مرا به زنی کنی. پیغمبر را می بایست ولیکن شرم همی داشت و خاموش بود. و خدای دانست که پیغمبر را دل مشغول است. پس خدای عزوجل میان فریشتاگان ادر زینب را به پیغمبر داد و آیت فرستاد و گفت من زینب را به تو دادم. پیغمبر علیه السلام گفت: کیست که زینب را بشارت دهد بدین. و عایشه را اندوه آمد. پیغمبر گفت: یا عایشه، قول خدای را همی باز زنی؟ پس زنی برفت و زینب را مژده داد. و زینب هر چه بر وی پیرایه بود بگشاد و بدو داد. و پیغمبر علیه السلام به خانه زینب آمد هم بر آن نکاح که خدای عزوجل کرده بود با فریشتگان بی آنکه نکاحی دیگر کرد. چنانچه خدای عزوجل گفت: قال الله تعالی، فلما قضی زید منها وطرا زوجنا کها لکی لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا و کان امرالله مفعولا. زینب بدین سخن فخر کردی بر همه زنان پیغمبر، و گفتی شما را پیغمبر به زنی کرد و مرا خدای عزوجل بدو داد. و این نکاح زینب به ماه محرم بود سال پنجم از هجرت. چون ربیع الاول اندر آمد پیغمبر به غزو قریظه شد.

  تاریخ بلعمی صفحه 198 جلد اول
  آخرین ویرایش: دوشنبه 7 شهریور 1390 11:32 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 3 1 2 3