جمعه 10 خرداد 1392 11:13 ب.ظ نظرات ()

 مدتها از آخرین مسابقه ی بزرگ جنگها و تاریخ گذشته است و بد نیست که یک مسابقه ی دیگر ترتیب بدهیم. متاسفانه در مسابقات گذشته با وجود راهنمایی های ما هیچ یک از عزیزان خواننده نتوانستند به جایزه بزرگ ما دست پیداکنند. اما اینبار یک مسابقه ی ساده تر برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. سوال این مسابقه از این قرار است:فهرستی از چند اسم در پایان این پست درج شده اند. بین تمام این افراد یک نقطه ی مشترک وجود دارد. سوال ما این است؛ نقطه ی اشتراک بین این افراد در چه چیز است؟

اما فهرست اسامی:

  • عصماء بنت مروان
  • ابوعفک
  • کعب الاشرف
  • ابن سنینه
  • سلام بن ابی الحقیق
  • عسیربن رزیم
  • سفیان بن خالد