یکشنبه 20 دی 1394 01:10 ق.ظ نظرات ()

File:PattonNagar03.jpg

شهر پاتون نگر


تاریخ: 8 تا 10 سپتامبر 1965

موقعیت: عسل اوتار،پنجاب، هندوستان

نتیجه: پیروزی قاطع هندوستان

 

متخاصمین

هندوستان

پاکستان

فرماندهان

سپهبد هاربخش سینگ

سپهبد جی.اس دیلون

سرلشکر گوربخش سینگ

سپهبد هانوت سینگ راثور

سرلشکر نصیر احمدخان

سرتیپ شامی

استعداد رزمی

45 دستگاه تانک سنچوریون

45 دستگاه تانک شرمن

455 دستگاه تانک سبک آ.ام.اکس-13

هنگ سواره نظام چهارم

هنگ سواره نظام پنجم

هنگ نیزه داران ششم

هنگ سواره نظام بیست و چهارم

هنگ نیزه داران نوزدهم

(هر یک 44 دستگاه تانک پاتون)

هنگ سواره نظام دوازدهم

(44 دستگاه ام.24 چافی)

تلفات

10 دستگاه تانک آسیب دیدند یا منهدم شدند

97 دستگاه تانک منهدم شدند

نبرد عسل اوتار یکی از بزرگترین نبردهای تانک در طی جنگ  اول هند و پاکستان می باشد. این نبرد در طی روزهای هشتم تا دهم سپتامبر و هنگامی که پاکستان با نیروی زرهی و پیاده وارد خاک هندوستان شد تا شهر خم کاران در عمق 5 کیلومتری مرز هندوستان را تسخیر کند روی داد. هندی ها ضدحمله ای را اجرا کردند و پس از 3 روز جنگ بی امان پاکستانی ها را در نزدیک عسل اوتار پس زدند. هندی ها جنگندگی بیشتر، زمین بهتر و تاکتیکها و استراتژی بهتری داشتند.