جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.com 2019-09-14T09:38:14+01:00 text/html 2019-09-14T00:22:05+01:00 wars-and-history.com دلالان به اقتصاد تحریمی نفس مصنوعی می دهند یا نفس مردم را می گیرند؟ http://wars-and-history.com/post/2034 <div style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" src="https://www.daraian.com/fa/media/k2/categories/618.jpg" alt="Image result for ‫سرزعیم‬‎" width="350" height="422"></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">سرور عزیزم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%B9%DB%8C%D9%85" target="_blank" title=""><font color="#ffff00">دکتر علی سرزعیم</font></a>&nbsp;در روز 27 مرداد 98 در روزنامه ایران مقاله ای منتشر کرده اند که نگاه کوچکی به آن می اندازم و نقدی کوچکتر بر آن وارد می کنم. متن کامل مقاله را می توانید در<span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/519344/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="" style="">اینجا</a>&nbsp;</span>بخوانید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">مقاله ی دکتر سرزعیم دارای چند مقدمه و یک نتیجه گیری است. مقدمات این استدلال به شرح زیر هستند.</font></div><div><ol><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">دلالها دارای اطلاعات کافی برای وصل کردن فروشندگان به مصرف کنندگان هستند.&nbsp;</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">دلالها با پذیرش ریسک تغییر قیمت هم ضررهای احتمالی تولید کننده را دمپ می کنند (اصطلاح دمپ از من است) و هم با بازاریابی سریع عملیات تولید را تسریع می کنند.</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">آنها به ازای وصل کردن فروشنده به مصرف کننده و همچنین پذیرش خطرات این معامله مبلغی را از هر دو طرف می گیرند که در اصطلاح ایرانی به آن حق دلالی می گوییم.&nbsp;</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">دلالها با تأمین نقدینگی در زمان مناسب به کمک تولید کننده می آیند.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">در وضعیت تحریمهای موجود دلالهای به دلیل ریسک بالاتری که تقبّل می کنند سود بالاتری هم می گیرند.</font></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">از مقدمات بالا دکتر سرزعیم به نتیجه ی زیر می رسند:</font></div><div><ol><li style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large; text-align: right;">&nbsp;در یک اقتصاد سالم و پویا دلالها قسمتی مشروع از بازیگران صحنه ی اقتصادی هستند.</span></li><li style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در حال حاضر دلالها روند فعالیتهای اقتصادی را تسهیل می کنند و راه تنفس اقتصاد را باز نگه می دارند. در شرایط غیرعادی تحریمی، اقتصاد به فعالیت افرادی احتیاج دارد که بتوانند وارد عرصه پرخطر دور زدن تحریم بشوند در صورتی که اکثر مردم ریسک گریزند. یعنی اینکه اکثریت مردم (که تحریم را برگزیده اند) باید هزینه ی بالاتری که دلالها درخواست می کنند را تأمین کنند.</font></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;ایشان پس از این نتیجه گیری یک جمله ی معترضه هم دارند که :" البته با تمام این اوصاف باید با به وجود آمدن پدیده هایی از قبیل بابک زنجانی جلوگیری کرد." اندکی بعد هم اضافه می کنند که : "هم اکنون و در شرایط تحریم که به دلیل مسائل امنیتی نباید دشمنان از شیوه تامین منابع و فرآیند اقتصادی مطلع شوند، شفافیت از اولویت خارج می شود که این امر <b>خطرات عدم شفافیت</b> را هم به دنبال دارد."</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">متاسفانه مقاله ی دکتر سرزعیم هم مقدمات درستی دارد و هم نتیجه گیری درستی. تنها یک نکته ی خیلی مهم در آن مطرح شده ولی بازنشده است که در بالا با صورت بولد آن را نشان داده ایم:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b style="">خطرات عدم شفافیت</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">فرض کنیم که 100 درصد مردم مدافع سیاستهای خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و آگاهانه تحریم های بین المللی یا خودساخته ی آمریکا را بر اقتصاد کشور بر تسیلم شدن در برابر ادعاهای غرب ترجیح بدهند. اگر ما یک نظام اقتصادی داشتیم که اقتصاد در دست بنگاه ها و شرکتهای مردمی بود و دولت به جای بنگاه داری فقط به رگولاتوری می پرداخت تمام فرضیات و نتیجه گیری دکتر سرزعیم درست بود. باید سعی می کردیم که در این شرایط مواظب عملیات دلالی دلالها باشیم که عملیات دور زدن تحریم را بی سر و صدا به انجام برسانند تا چرخهای اقتصاد بچرخد حتی اگر شده با هزینه ی بیشتر.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما در وضعیت فعلی موجود، که تقریبا تمامی اقتصاد به دست دولت است، و عملا دولت بزرگترین وارد کننده و صادرکننده ی کشور محسوب می شود از کجا معلوم که این عدم شفافیت درخواست شده توسط دکتر سرزعیم راه به فساد نبرد؟ ایشان که به درستی از <b>خطرات عدم شفافیت</b> آگاه هستند و در مورد آن انذار می دهند چه راهکاری برای جلوگیری از این گونه خطرات در نظر گرفته اند؟ از کجا معلوم که مدیر دولتی و دلال غیر دولتی هزینه ی به قول ایشان دو تا سه درصدی حق دلالی را بیست تا سی درصد اعلام نکنند در حالیکه از این بیست تا سی درصد قرار است که فرضا ده تا 15درصدش به جیب همان مدیر دولتی مسئول عقد قرار داد (</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">یا دخترش یا پسرعمویش یا دیگر بستگان نسبی و سببی اش)&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">برود؟</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">به قول قدما:</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5"><b style="">از صلح میان موش و گربه</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" style="" size="5"><b style="">بر باد رود دکان بقال</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div class="mi-body" itemprop="articleBody"> <p style="text-align: justify;"><br></p></div></div> text/html 2019-09-09T01:07:10+01:00 wars-and-history.com چکمه شمر لعین وچکمه آبجی شهین.... هر دو ازچرمند اما این کجا و آن کجا http://wars-and-history.com/post/2032 <div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s2.picofile.com/file/8371668418/06666.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8371668418/06666.jpg" class="shrinkToFit" width="523" height="654"></font></div><font face="times new roman, times, serif" size="4">این که در دنیای امروز فرهنگ منحط غرب برای تزئین ساختمانهای شهری از طرحهایی با اصالت اسلامی استفاده می کند و ما هم به جایش ساختمانهای بیقواره ای مثل این تصویر زیررا می سازیم نشان می دهد که مردم عزیز ایران هم چقدر از واقعیتهای دنیای واقعی پرت هستند. یعنی کلا خداوند متعال در و تخته را خوب با هم جور ساخته<br></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><img class="irc_mi" src="https://sakhtemanonline.com/wp-content/uploads/2019/05/rosemall-2.jpg" alt="Related image" width="450" height="338">&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-08T00:22:46+01:00 wars-and-history.com اختراع دستگاه‌های جدید در پزشكی، از حذاقت طبیب میكاهد http://wars-and-history.com/post/2033 <h2 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt;margin-bottom:0cm; margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><img alt="سید محمدحسین حسینی طهرانی.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/f/fb/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg/220px-%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" decoding="async" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/f/fb/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg/330px-%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fb/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg 2x" data-file-width="432" data-file-height="600" width="220" height="306"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4" style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#ffffff"><a href="http://motaghin.com/fa_booksPage_7557.aspx?gid=7108" target="_blank" title="" style="">یكی از بزرگواران می فرمود</a>:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="">یكی از مضرّات پزشكی امروز آنست كه: طبیب را با فهم و با شعور بار نمیآورد. استعمال میزان الحراره (</span><span dir="LTR" style="">Thermometer</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) دیگر مجالی و فهمی برای گرفتن نبض و كیفیت ضربان آن، كه بنا بر طبّ قدیم برای آن سی و دو نوع ضربان قائل بودند و پزشكان از كیفیت هر نوع ضربان، مرض خاصّی را در مبتلا تشخیص میدادند، نگذاشته است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>تا كار بجائی رسیده است كه: اخیراً دستگاهی اختراع كرده‌اند كه با آن فوراً میتوان غدّه واقع در سر را تشخیص داد و جای آن را هم مشخّص كرد. و آسیستان پزشك، قبل از معاینه و رؤیت پزشك این عمل را انجام میدهد؛ و تصویر غدّه و كیفیت آن را با مریض نزد طبیب میبرد. این عمل گرچه دارای مزیتی است ولی دیگر قوّه ابتكار و جستجو و كیفیت پیدا كردن غدّه را كه از راه‌های متعدّد اطبّاء پیدا میكردند، از بین می‌برد. و خلاصه مطلب هر چه دائره اختراع و اكتشاف اینگونه اسباب برای تشخیص امراض بیشتر شود، به نسبت كاملاً معكوس، فهم و حذاقت پزشكان تنزّل میكند. و این هم یك آفتی برای پزشكی مدرن است كه خلاصه مطلب طبیب حاذقِ دردشناس تربیت نمیكند، و پزشكان را مانند مأموران یك ماشین فیزیكی و یا یك موتور الكتریكی برای جابجا كردن پیچها و مهره‌ها بر پا میدارد.</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:37.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="">سوالی&nbsp;</span>كه برای من عوام&nbsp;كاالانعام مطرح است این است&nbsp;كه اگر ایشان درست می فرمایند ،كه البته چنین است، چرا تا&nbsp;<a href="http://s2.picofile.com/file/8371761918/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#33ff33">تقی به توقی می خورد و آقایان دل درد و دندان درد می گیرند</font></a>&nbsp;می روند در بلاد&nbsp;كفر و زیر دست اطبایی&nbsp;كه حتما به خاطر استفاده از این ابزارها حذاقت&nbsp;كمتری نسبت به اطبای داخلی دارند؟&nbsp;&nbsp;</font></p> text/html 2019-09-07T01:00:05+01:00 wars-and-history.com تسلیت http://wars-and-history.com/post/2031 <font face="times new roman, times, serif" size="4">این که&nbsp;</font><a href="https://www.mfa.gov.ir/portal/newsview/507208/%E2%80%8E%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA" target="_blank" title=""><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#33ff33">بزرگواران وزارت امور خارجه درگذشت دیکتاتوری مثل رابرت موگابه را تسلیت بگویند</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;و ان مرحوم مغفور را قهرمان ملی بنامند نشان می دهد که این بزرگواران چقدر از واقعیتهای دنیای&nbsp; امروز به دور هستند..... مثل این میماند که نخست وزیر پاکستان درگذشت ملامحمد عمر را تسلیت بگوید و آن خاقان مغفور را قهرمان ملی بنامد..... واقعا که</font> text/html 2019-09-04T23:52:37+01:00 wars-and-history.com the point of view http://wars-and-history.com/post/2030 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s5.picofile.com/file/8371486668/images.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8371486668/images.jpg"> </font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">رفیق استالین از دید حزب(سمت راست) و رفیق استالین از دید پیکاسو (سمت چپ)&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-03T02:53:29+01:00 wars-and-history.com کلامات قصار http://wars-and-history.com/post/2029 <font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;علم تجربی عبارت است از «روش‌هایی که بشر آموخته است تا خودش را گول نزند!</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">ریچارد فاینمن</font></div> text/html 2019-08-21T09:49:15+01:00 wars-and-history.com باز باران با ترانه http://wars-and-history.com/post/2027 <a title="" href="http://s4.picofile.com/file/8370198218/VID_20190820_WA0002.mp4.html" target="_blank"><font color="#33ff33" face="times new roman,times,serif" size="4">این فیلم</font></a><font face="times new roman,times,serif" size="4"> رو یکی از دوستان با واتس آپ فرستاده.... دو تا پیام داره: واضح و مخفی.</font><div><font face="times new roman,times,serif" size="4">در پیام&nbsp; واضح میگه که محمدرضا پهلوی آدم وطن پرستی بود و به همین دلیل با شرکتهای و کشورهای غربی درگیر شد.</font></div><div><font face="times new roman,times,serif" size="4">در پیام ی که در این فیلم مخفی شده اما میگه که کشورهای غربی بودند که مسبب انقلاب بودندچون که محمدرضا پهلوی در برابرشون ایستاده بود و دیگه ازشون فرمانبرداری نداشت.....</font></div><div><font face="times new roman,times,serif" size="4">یعنی همون تئوری معروف ......</font></div> text/html 2019-08-18T00:45:33+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت نوزدهم و آخر http://wars-and-history.com/post/2024 <font face="times new roman, times, serif" size="4">به پایان آمد این دفتر... حکایت همچنان باقی</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">روزی که این سلسله درسهای را آغازیدم قصد داشتم تا هر درس را به صورت کاملا مفصل و با سند و مدرک عرضه کنم.... بس که تشویق دوستان و خوانندگان عزیز زیاد بود هنوز به قسمت پنجم نرسیده بادم خوابید.... به هرحال این هم خودش تجربه ای بود.... شاید وقتی که وقت و حوصله ی بیشتری داشتم این سلسله درسها را به صورت یک جزوه تدوین کردم و برای دانشگاه امام علی فرستادم که دو دوره های دافوس درس بدهندش... شاید</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">دوستان تاریخ دانی که خیلی در بند سند و مدرک هستند برای رجوع به اصل اسنادی که این مطالب از آنها جمع آوری شدند باید بروند سراغ دو تا کتاب تا عمق فاجعه را دریابند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">کتاب اول: ضربت متقابل کارنامه عملیاتی لشکر 27 محمد رسول الله(ص) در تابستان 1361</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">کتاب دوم: عبور از مرز(روزشمار جنگ ایران و عراق کتاب بیستم)</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">هر دو کتاب کاملا مستند هستند و در کنار هم تصویر خوبی از آنچه که در تابستان 61 گذشت به دست می دهند.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">سرسبز باشید و سرفراز</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">رضا کیانی موحد</font></div> text/html 2019-08-16T01:11:10+01:00 wars-and-history.com مبارزه با خرافات و اباطیلی به نام طب سنتی http://wars-and-history.com/post/2026 <font face="times new roman, times, serif" size="4">من خیلی وقت هست که قصد دارم درباره ی طب سنتی و رواج عجیب آن در دهه ی گذشته بنویسم که البته فرصت نمی شود چون دارم پایان نامه م رو ترجمه می کنم به انگلیسی که با سواد انگلیسی من قطعا چند سالی طول خواهد کشید.... فعلا و عجالتا شما این&nbsp;<a href="https://www.khabaronline.ir/news/1289877/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C" target="_blank" title="" style=""><font color="#6633ff">مطلب</font></a><font color="#ffcc33">&nbsp;</font>رو بخوانید تا نوشته ی من داغ از تنور بیرون بیاید ان شالله تعالی</font> text/html 2019-08-16T01:06:17+01:00 wars-and-history.com گردشگر خارجی اعدام باید گردد؛ قسمت دوم http://wars-and-history.com/post/2025 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2019/08/11/2/2575199.jpg" alt="ماجرای فیلیپ گردشگر آلمانی چه بود؟/ واکنش میراث فرهنگی به کتک خوردن فیلیپ"></div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://www.mashreghnews.ir/news/983076/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff">ملت غیور ایران نشان دادند</font></a><font color="#ff0000">&nbsp;</font>که برای جذب گردشگر خارجی نه تنها به&nbsp;<a href="http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1959" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff">مسئولین محترم</font></a><font color="#ff0000">&nbsp;</font>بلکه به خود مردم (که تنها کسانی هستند که از جذب گردشگر خارجی ممکن است لقمه نانی حاصل کنند) نیز امیدی نیست.... جدا که خسته نباشید</font> text/html 2019-08-10T23:35:25+01:00 wars-and-history.com مسابقه ی بیست و هفتم جنگها و تاریخ http://wars-and-history.com/post/2023 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://s5.picofile.com/file/8369324518/Unidentified_British_soldier%E2%80%A6_10306058923_.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8369324518/Unidentified_British_soldier%E2%80%A6_10306058923_.jpg" class="shrinkToFit" width="391" height="654"></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">چوبی که در دستان این سرباز می بینید در فارسی چه نام دارد؟&nbsp;</font></div> text/html 2019-08-07T22:23:25+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان، قسمت هجدهم http://wars-and-history.com/post/2022 <div>ضعف پشتیبانی و لجستیک<br></div><div>یکی از دوستان پرسیده بودند که بالفرض ما چند میلیون نفر سرباز هم جمع می کردیم آیا می توانستیم این عده را تجهیز کنیم؟ جواب یک کلمه است: خیر</div><div>ضعف کلی نیروهای مسلح ایران در زمینه ی پشتیبانی و لجستیک هم از جمله مواردی است که نیاز به آمار دارد و با توجه به نبودن چنین آماری صحبت از این مقوله هم در نهایت به یک سری کلی گویی خواهد انجامید.</div><div>به صورت خلاصه می توان گفت که نه ارتش و ونه سپاه هیچ یک نتوانستند تمام نیازهای سازمانی خود را تا انتهای جنگ برآورده کنند. علتهای اصلی این ضعف را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:</div><div><ol><li>نبود ساختارهای داخلی برای تأمین وسایل و تجهیزات و مهمات: در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه ارتش در جهت رسیدن به خودکفایی حرکتهایی را آغاز کرد ساخت انواع تفنگ و مسلسل در زمان رضا شاه آغاز شد و کار به مونتاژ هواپیماهای جنگی هم کشید. در زمان محمدرضا پهلوی این حرکت با تاسیس کارخانه های ارتش در جهت تولید پارچه و پوتین و مهمات سازی گسترش یافت. اما زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد ما هنوز در ابتدای این راه بودیم و با وجود کارخانجات مختلفی که مهمات و سلاح و ملزومات نظامی تولید می کردند هنوز بسیاری از موارد حساس را باید از خارج وارد می کردیم. این بود که پس از چند ماه از آغاز جنگ ذخیره های سلاح و مهمات ته کشید و عملا ارتش در مضیقه ی شدیدی قرارگرفت. نیازهای ارتش به سلاح و تجهزات خارجی تا انتهای جنگ یکی از نقاط ضعف این نیرو بود.</li><li>از طرف دیگر سیاستهای اشتباه ایران در حوزه ی سیاست خارجی سبب شد تا بسیاری از کشورهایی که باید به ایران ملزومات نظامی می فروختند از این کار سرباز زدند. نمونه ی آن را در <a href="http://wars-and-history.mihanblog.com/post/2019" target="_blank" title="">اینجا</a> خواندید که دولت انگلستان بر خلاف تعهدات خود نه تنها تانکهای ما را تأمین نکرد بلکه تجهیزات و قطعات آنها را با واسطه و بی واسطه در اختیار عراق قرار داد. مطمئنا دولت وقت ایرانی می توانست با جهت گیری درست از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کند اما افق دید دولتمردان و سیاستگذاران ایران در آن زمان به سمتی بود که اصلا چنین چرخشی در سیاست خارجی محال بوده است.</li><li>ما نه تنها نتوانستیم به کشورهایی که به صورت سنتی از آنها سلاح می خریدیم تکیه کنیم بلکه حتی در به دست آوردن پشتیبانی کشورهای دیگر هم ناکام بودیم. در عمل سیاست خارجی ایران به قدری اینرسی داشت که ما حتی از فرصتهایی که بعد از انقلاب حاصل شد نیز غافل شدیم و در نتیجه نتوانستیم سلاح های مورد نیاز خود را از بعضی کشورهای دیگر تهیه کنیم. اینکه می گویند ایران در حوزه ی سلاح توسط جهان تحریم شده بود افسانه ای بیش نیست. با سیاستگذاری صحیح بسیاری از سلاح ها را می توانستیم مستقیم یا با واسطه بخریم. مثلا من صورت جلسه ای از سران سپاه دارم که مربوط است به اواخر جنگ و مذاکرات نماینده ی سپاه با دولت رومانی که دولت رومانی اعلام آمادگی کرده بود که حتی حاضر است هواپیمای جنگی نیز به ایران بفروشد. در خود همین عملیات رمضان یکی از گردانهای زرهی ارتش به تانکهای تی-62 ساخت کره شمالی مجهز شده بود که البته عملکرد بسیار بدی در هوای گرم جنوب داشتند. ما در طی جنگ توانستیم از طریق لیبی به موشکهای بالستیک برد بلند هم برسیم. کشورهایی مانند چین، ویتنام، یوگوسلاوی سابق، لهستان و... می توانستند بسیاری از اقلام مورد نیاز ما را تأمین کنند.</li><li>مسئله ی مشکلات مالی هم از دیگر نکاتی بود که باید اشاره ای به آن کرد. در حالیکه عراق بیشتر نیازهای نظامی خود را به صورت نقدی و با تضمین مالی عربستان سعودی و کویت می خرید ما ناچار بودیم که از بازار سیاه اسلحه و به صورت نقدی و با چند برابر قیمت موارد مورد نیاز خود را تأمین کنیم. این مسئله هم البته با سیاست خارجی صحیح قابل حل بود.</li><li>ضعف صنایع و کارخانجات داخلی هم از دیگر مشکلات ما بود. در حالیکه در جنگ جهانی دوم ارتش سرخ خط تولید کارخانجات تراکتور سازی را تبدیل به خط تولید تانک کارد صنایع عموما وارداتی و مونتاژی ایران توانی برای تأمین ملزومات جنگ نداشتند. از طرف دیگر غفلت مسئولان و سیاستگذاران صنعت سبب شد که کارخانجات با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید کنند و البته همین تولید اندک هم به صورت مناسب به جبهه ها نمی رسید. تنها در سال انتهایی جنگ بود که مسئولان فهمیدند باید از ظرفیتهای خالی صنایع مختلف برای تامین جنگ استفاده کرد. در سال 66 من در کارخانه ی کمک فنرسازی ایندامین کاراموز بودم و در اواسط سال صندوقهایی از پوسته ی خمپاره شصت به کارخانه آوردند تا دستگاه های تراش کارخانه تولید گلوله ی خمپاره را آغاز کنند. حرکتی که باید از مهر 59 آغاز می شد با تاخیری 7 ساله آغاز شد و البته دیرتر از آن که بتواند تاثیری در معادلات نظامی بگذارد. اگر از همان ابتدای جنگ مسئولان تمام ظرفیت تولیدی کشور را در خدمت جنگ می گذاشتند شاید از خیلی جهات وضعیت جبهه ها بهتر می شد. همین ضعفها سبب شد تا بسیاری از فرماندهان سپاه تصمیم بگیرند که وارد حوزه ی سیاست و اقتصاد بشوند تا بتوانند نیازهای جنگ را با دور زدن بروکراسی دولتی براورده کنند. حرکتی که هنوز هم ادامه دارد.</li><li>مشکل اصلی مسئولان ما ، چه در حوزه ی سیاستگذاری و چه در حوزه ی اجرا، این بود که هیچ درکی از مفهوم توتال وارد نداشتند. بسیاری جنگ را یک امر موقت می دانستند که در نهایت با یک تلاش کوچک در جهت تصرف بصره به سرنگونی صدام می انجامید و کمتر کسی از مسئولان ایران خود را برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده بود. همین مشکل سیاستگذاری غلط سبب شد تا بسیاری از فرصتهای مناسب برای تأمین و تجهیز رزمندگان ایرانی از دست برود.<br></li></ol></div><div>علتهای بالا و چندین علت دیگر مانند ضعف ساختار اداری ما ،که بعضی مواد در لحظه ی مورد نیاز به دست مصرف کننده نمی رسید، و حیف و میلها و اسرافهایی که از خصوصیات خاص ما ایرانی ها است سبب شد تا تجهیز نفراتی که باید در این عملیات شرکت می کردند به سختی انجام شود تا جائیکه قبل از آغاز مرحله ی پنجم عملیات رمضان حاج همت دستور داده بود تا موشکهای آرپی جی به جای مانده از واحدهای دیگر ی که در منطقه ای که به تیپ 27 تحویل داده شود بود بر روی زمین ریخته شوند جمع آوری بشوند تا در مرحله ی پنجم بین واحدهای مختلف این تیپ توزیع بشوند. یا مثلا بعضی از گروهان های این تیپ در آخرین لحظه ی وارد شدن&nbsp; به خط بیسیم دریافت می کردند و البته نه به تعداد مورد نیاز. همین ضعفها سبب شد تا در لحظات بحرانی نیروهای تک ور ایرانی نتوانند بهترین توان خود را به کار بگیرند و در نتیجه با تمامی تلاشهایی که صورت گرفت عملیات رمضان پس از 5 مرحله زد و خورد سنگین با مدافعین عراقی با شکست مواجه بشود.</div><div>هر چقدر که به پایان جنگ نزدیک شدیم ایران در پشتیبانی جنگ عملکردش بهتر شد اما هیچ گاه در این زمینه ما به پای عراقی ها نرسیدیم. امروزه تلاشهای زیادی در حوزه خودکفایی نیروهای مسلح ،چه در حوزه ی سلاح و مهمات و چه در حوزه ی دیگر ملزومات، صورت گرفته است اما آشکار است که هنوز راه زیادی باید برویم تا به یک وضعیت خوب دست پیدا کنیم. در حدود 50 سال پس از تولید داخلی ژ-30 و منسوخ شدن این سلاح در تمام ارتشهای درجه یک دنیا ما هنوز هم این سلاح از رده خارج شده را تولید می کنیم. هنوز در زمینه ی ساخت تانک و توپ موفقیت آنچنانی حاصل نشده و متاسفانه خرید خارجی که بتواند جایگزین از دست رفته های جنگ باشد صورت نگرفته است. در حوزه ی نیروی هوایی و دریایی وضعیت به مراتب بدتر است. ناوگان هوایی نظامی ما آشکارا فرسوده و منسوخ است و نیروی دریایی ما حرفی برای گفتن ندارد. در حوزه هایی که بیشتر با علم و دانش سروکار داریم این ضعفها شدیدتر و فراگیرتر هستند. خودکفایی نیروهای مسلح نیاز به یک انقلاب فکری دارد که متاسفانه اثری از آن در مسئولان دیده نمی شود.<br></div> text/html 2019-08-01T07:15:35+01:00 wars-and-history.com درسهایی از رمضان؛ قسمت هفدهم http://wars-and-history.com/post/2021 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="4" face="times new roman, times, serif">بررسی وضعیت کیفیت نیروی انسانی که در عملیات رمضان شرکت کردند به سادگی دیگر موارد نیست. هم اسناد و مدارک کافی در دسترس نداریم و هم رویکرد مناسبی برای این مسئله تعریف نشده است. وضعیت صحیح این است که ابتدا کیفیت به چند مورد تقسیم شده و هر مورد به صورت کمّی درآید تا بتوان مأخذ مناسبی برای مقایسه داشت. مثلا کیفیت تیراندازی نفرات را می توان بر اساس نمره ای که در میدان تیر گرفته اند با هم مقایسه کرد ولی وقتی چهارچوب کمّی مناسبی برای کیفیت تعریف نشده باشد هر گونه بررسی کیفی به ناچار به یک سری کلی گویی و ژاژخواهی منجر خواهد شد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="4" face="times new roman, times, serif">به هرحال... برای ورود به مبحث شاید بد نباشد که نیروهای رزمنده را یک تقسیم بندی ابتدایی بکنیم. لازم به توضیح نیست که این تقسیم بندی من درآوردی است:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای نظامی حرفه ای: پرسنل نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش، ژاندارمری</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای شبه نظامی حرفه ای: پرسنل سپاه پاسداران</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای شبه نظامی غیرحرفه ای: سربازان اجباری</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای شبه نظامی داوطلب: داوطلبان بسیج</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="4" face="times new roman, times, serif">حال سعی می کنیم تا حد امکان هر دسته را به صورت خلاصه بررسی کنیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای نظامی حرفه ای: این نیروها در میان نیروهای رزمنده ی ایرانی بهترین آموزش و بهترین امکانات را داشتند. اما مسائل و مشکلاتی که از ابتدای انقلاب تا آغاز جنگ گریبان پرسنل ارتش را گرفت سبب شد تا کیفیت این نیروها در میدان جنگ بسیار پایین تر از آنی باشد که انتظار می رفت. در درجه ی اول اعدام بسیاری از فرماندهان عالی رتبه ی ارتش ،که هزینه ی زیادی برای آموزش و تربیت آنها بر بیت المال تحمیل شده بود، روحیه ی عمومی ارتش را پایین آورد و منابع انسانی آن را به صورت معنی داری تقلیل داد. در درجه ی دوم بی اعتمادی پس از کشف توطئه ی کودتای نوژه سبب شد تا بسیاری از نفرات ارتش در ارتباط با کودتا دستگیر بشوند که این امر هم ضربه ی دیگری بر ارتش بود چرا که هم تعدادی از نفراتش را از دست داد و هم اعتماد به ارتش در میان سیاستمداران از بین رفت. مسائل مربوط به جابجایی های گسترده در بین واحدها نظم بسیاری از واحدها را از بین برده بود. از طرفی ارتش ایران به شدت نیازمند سلاح و مهمات وارداتی بود و قطع واردات مهمات و قطعات یدکی و سلاح کیفیت رزمی ارتش را ،به ویژه در نیروی دریایی و هوایی که عمدتا سلاح-محور هستند تا نفر-محور، پایین آورد. در طی عملیات رمضان شاهد بودیم که ارتش در قواره ای که انتظار می رفت ظاهر نشد و عملا بار اصلی شکستن خط دشمن ، مخصوصا بعد از مراحل اول و دوم، به دوش سپاه افتاد. </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای شبه نظامی حرفه ای: نیروهایی که پس از انقلاب به سپاه پیوستند نیروهای مردمی بودند که به خاطر دفاع از انقلاب نظامی گری را پیشه ی خود ساختند. این نیروهای شبه نظامی آموزش نسبتا کمی دریافت می کردند، 45 تا 90 روز، و پس از آن بین واحدهای سپاه تقسیم می شدند. سپاه عمدتا وظیفه ی حفاظت از شهرها را برعهده داشت و به همین دلیل نفرات این نیرو تجربه ی جنگی نسبتا کمی داشتند. با این وجود با آغاز جنگ سپاه تمام قد وارد عرصه شد و هر چه در توان داشت پای کارآورد. با وجود فداکاری ها و عزم بالای این نفرات نبود آموزش کافی و تجربه ی مناسب تلفات زیادی بر این نیرو وارد کرد. فرماندهان سپاه سن کمی داشتند (متوسط سن فرماندهان سپاه در زمان عملیات رمضان به زور به 30 سال می رسید) و سعی می کردند تا با آزمون و خطا به نتیجه برسند. بهترین تصویر از این فرماندهان را حاج همت در یک سخرانی توجیهی برای نفراتش پس از پایان عملیات رمضان ارائه کرده است: نه اصلا خود این فرماندهان قبل از جنگ دوره ی نظامی دیده بودند. هرچه آموختند، حاصل این خونها بوده.... هی خون بود که ریخته شد و دشت ها را گلگون کرد، ما روی این خون ها راه رفتیم و تجربه آموختیم..... تا ذره ذره یادگرفتیم چطور باید بجنگیم. کیفیت فرماندهی این فرماندهان را می توان در مرحله ی آخر عملیات دید که با اشتباه حاج همت و خرازی در تعیین موقعیت مثلثی های عراق خاکریزی که با مجاهدت بچه های جهاد سازندگی در شب عملیات احداث شد مسیری اشتباه داشت و در نتیجه کل عملیات به شکست انجامید. این مورد به صورت جزئی ،و خود عملیات رمضان به صورت کلی، همان چیزی است که همت با تعبیر تجربه آموختن از آن یادکرد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای شبه نظامی غیرحرفه ای: اینها سربازان وظیفه ای بودند که به خدمت فراخوانده شده بودند. هرچند که آموزش سربازان ارتش از بسیاری از نفرات سپاه و بسیج بهتر و حرفه ای تر بود اما این مطلب مهم که آنها نه با پای خود بلکه به صورت اجباری به جنگ آمده بودند سبب شد تا کیفیت لازم را در زمان های حساس نداشته باشند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="4" face="times new roman, times, serif">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">نیروهای شبه نظامی داوطلب: داوطلبان بسیج بیشترین نیروی رزمنده ی ایران و همچنین بدکیفیت ترین آنها بودند. عبارت زیر را حسن باقری در یک جلسه ی تصمیم گیری پس از پایان مرحله ی پنجم درباره ی کیفیت نیروی بسیج گفت: <a href="http://defamoghaddas.ir/fa/comment/reply/112">... دشمن با اتکا به این خاکریزها و دو جناح، جلو می آید. خب نیروهای پیاده ی ما نمی توانند تا این حد پیچیدگی را حل بکنند، نیروی ما از تخصص لازم برخوردار نیست تا در شرایط پیچیده، تصمیمهای پیچیده ای بگیرد</a>. نیروهای بسیج یک آموزش عمومی 45 روزه دریافت می کردند که عموما شامل نظام جمع و نحوه ی کار با کلاشنیکوف و دست بالا آرپیجی بود. نتیجه اینکه بسیاری از آنها از مسائل مختلف تاکتیکی مثل کمین و ضد کمین، آرایشهای نظامی، جهت یابی و ... آگاهی کاملی نداشتند و نتیجه ی کیفیت آموزش پایین این نیروها را نه تنها در این عملیات بلکه در عملیات های بعدی هم دیدیم. &nbsp;</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font size="4" face="times new roman, times, serif">هرچند که تا انتهای جنگ مشکل کیفیت نیروی رزمنده ی ایرانی حل نشد ولی خوشبختانه در دوران پس از جنگ نیروهای نظامی ایرانی سرمایه گذاری بهتری بر روی نیروی انسانی خود کردند و هرچند که تا رسیدن به شرایط آرمانی در این حوزه فاصله داریم اما با برنامه ریزی بهتر و بودجه ی بیشتر می توانیم امید داشته باشیم که نیروی انسانی با کیفیتی در خدمت نیروهای نظامی ایران باشند.</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-07-31T00:02:15+01:00 wars-and-history.com یک تراژدی در هنر موسیقی و آواز http://wars-and-history.com/post/2020 <font face="times new roman, times, serif" size="4">این که&nbsp;<a href="https://ir.voanews.com/a/hollywood/4968488.html" target="_blank" title="">یه مشت گوساله اون ور دنیا بردارن و یه گاوی رو به عنوان هنرمند معرفی بکنند</a>&nbsp;مصیبت نیست.... مصیبت اینه که خود&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C#cite_note-3" target="_blank" title="">آقا گاوه</a>&nbsp;هم باورش شده و خودش رو هنرمند می دونی....&nbsp;</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">اگه هنر اونیه که این بیش عور ارائه می دی باس .........</font></div> text/html 2019-07-29T22:47:02+01:00 wars-and-history.com کلامات قصار http://wars-and-history.com/post/2018 <span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large; text-align: justify; text-indent: -24px;">وقتی دشنام می شنوی سکوت کن. سکوت تو بدترین دشنام است به خصم.</span>