جنگها و تاریخ Wars & History رضا کیانی موحد - محمدحسین پاز http://wars-and-history.mihanblog.com 2018-07-22T21:01:29+01:00 text/html 2018-07-19T05:59:24+01:00 wars-and-history.mihanblog.com سامورایی آهنین http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1833 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><img alt="Japanese Type 90 Tank - 1.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Japanese_Type_90_Tank_-_1.jpg/300px-Japanese_Type_90_Tank_-_1.jpg" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Japanese_Type_90_Tank_-_1.jpg/450px-Japanese_Type_90_Tank_-_1.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Japanese_Type_90_Tank_-_1.jpg/600px-Japanese_Type_90_Tank_-_1.jpg 2x" data-file-width="3868" data-file-height="2685" width="300" height="208"><b><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></span></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">توسعه تانک ژاپنی تایپ90 از سال 1977 شروع شد و این&nbsp; تانک در سال 1990 وارد خدمت شد. تایپ 90 توسط صنایع سنگین میتسوبیشی ساخته شده است و قرار است جانشین تمام تانکهای تایپ61 و قسمتی از تانکهای تایپ74 نیروی دفاعی ژاپن شود. هر عراده از این تانک برای مالیات دهنده های ژاپنی 790 میلیون ین -معادل 6600000 دلار- هزینه دارد. قیمت بالا تایپ90 را در میان گرانترین تانکهای مدرن جهان قرارداده است. </font></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">تاریخچه</font></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس از ساخت تایپ 74، فرماندهی عالی ارتش ژاپن در فکر طراحی یک تانک کاملا بومی بود که بتواند از پس تی72 های روسی برآید. پروژه تانک جدید در سال 1977 آغاز شد و آزمایش و اصلاح نمونه های آزمایشی تا سال 1989 به طول انجامید. تیم طراحی میتسوبیشی در این پروژه با طراحان لئوپارد2 آلمانی همکاری نزدیک داشتند. 1سال پس از آن، تایپ 90 رسما متولد شد. در سال 1998 مجله "میلیتاری اردونانس" این تانک را در جدول رده بندی بهترین تانکهای جهان، در رده سوم جدول قرارداد. تولید انبوه این تانک در سال 1992 شروع شد و رویهمرفته در حدود 600 عراده از این تانک ساخته شده است. این تانک نیز مانند دیگر تانکهای ساخت ژاپن بازار فروش خارجی ندارد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">زره</font></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بدنه و شکل ظاهری تایپ90 شبیه لئوپارد2 می باشد. صرف نظر از شباهت ظاهری، تایپ90 از تمام تانکهای غربی کوچکتر می باشد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">زره این تانک مانند زره ام1آبرامز آمریکایی و چالنجر انگلیسی مرکب بوده و مقاومت زیادی در برابر پرتابه های ضدتانک دارد. این زره، در برابر گلوله توپ بدون خان 120 میلیمتری -که از جلو به آن اصابت کرده اند- امتحان خود را به خوبی پس داده است.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2018-07-17T05:52:17+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کلامات قصار http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1829 <span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large; text-align: justify; text-indent: -24px;">بزرگترین خطری که در فریب دادن دیگران است این است که سرانجام شخص خود را فریب خواهد داد.</span> text/html 2018-07-15T05:50:01+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کلاهخودهای آلمانی در جنگ جهانی دوم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1828 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/f9a1c392a0fb226dda9c72831124d83b.jpg"> text/html 2018-07-14T06:04:33+01:00 wars-and-history.mihanblog.com اس.یو-76آی http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1834 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img src="http://www.tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2016/07/snow-su-76i.jpg" alt="SU-76i self-propelled gun was armed with a 76.2 mm (3 in) S-1 anti-tank gun"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">با شروع سال 1941، روسها شروع به استفاده از تعدادی از تانکهای غنیمت گرفته شده از آلمانها بر علیه خود آلمانها کردند. بعضی وقتها توپ این ماشینها را با توپهای روسی عوض کرده بودند. این ابتکاری برای واحدهای خط مقدم بود تا کمبود تجهیزات خود را که ناشی از تلفات سنگین بود جبران کنند. در سال1942، با شروع پروژه اس.جی-122آ وضعیتی متهوارانه پدیدار شد. آن پروژه موفقیت آمیز نبود و در انتهای سال 1942 -که نبرد استالینگراد به روسها اجازه داد که صدها تانک آلمانی را غنیمت بگیرند- آن پروژه رها شد. در ابتدای سال1943 روسها سعی کردند تا از این غنیمتها استفاده کنند. شاسی آنها بدون تغییر ماند اما قسمتهای ثابت خدمه بزرگتر شد و توپهایی مانند آنکه در تی-34 /76 نصب شده بود بر روی آنها کارگذاشته شد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><img src="http://www.tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2016/08/SU-76i-2.png" alt="Battle of Kursk SU-76i attached to the 5th Guards."></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">سلاح جدید اولین بار در ماس1943 آزمایش شد و در نبرد کورسک در برابر صاحبان پیشینش بکاررفت. آنها را در هنگهای توپهای خودکششی –درکنار اس.یو-76 ها- جای دادند. اگرچه قسمت خدمه آنها فراخ بود آما این ماشینها ایرادی مشترک داشتند که تمام تانکهای آلمانی که توسط روسها مورد استفاده قرارمی گرفتند از آن رنج می کشیدند؛ انها بسیار شکننده بودند. از جمله شکایتهای خدمه آنها این بود که اس.یو- 76آی باید در هوای سرد به سختی روشن می شد. در تحت این شرایط، ماشین به سرعت در وضعیتی گرفتار میش د که نیاز به تعمیر پیدا می کرد و بلااستفاده می شد حتی بدون اینکه صاحبان سابقش دخالتی کرده باشند. زمانی که اس.یو-76 در تعدادی معنی دار در سال1943 تولید شد اس.یو- 76آی را در سال1944 برای وظایف آموزشی در نظرگرفتند و از سال1945 آنها را بازنشسته کردند. بعضی از آنها دوباره توسط آلمانها غنیمت گرفته شدند و دوباره بر علیه روسها وارد خدمت شدند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4">نویسنده دومینیک لومایر</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4">مترجم رضا کیانی موحد</font></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> <tbody><tr> <td width="256" valign="top" style="width:192.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><span lang="FA" style="">نیروی محرکه</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">قدرت: 300اسب بخار<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">قدرت ویژه:14 اسب بخار /تن<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">سرعت در جاده:50 کیلومتر برساعت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">برددر جاده:180کیلومتر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA" style="">موتور: 1مایباخ</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="243" valign="top" style="width:182.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><span lang="FA" style="">متفرقه</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">وزن:22000 کیلوگرم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA" style="">خدمه:4نفر</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="256" valign="top" style="width:192.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><span lang="FA" style="">تولید</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">تعداد:201عراده<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">از:مارس1943<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA" style="">تا:نوامبر1943</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="243" valign="top" style="width:182.15pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><span lang="FA" style="">تسلیحات و زره</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">1قبضه توپ 76.2میلیمتری با 98گلوله<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style=""><o:p><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal"><o:p><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></o:p></p> text/html 2018-07-11T05:15:07+01:00 wars-and-history.mihanblog.com دورنیه17 http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1818 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/he129.jpg"> <div>بمب افکن دورنیه-17 مجهز به رادار هوابرد لینختن اشتاین در نقش جنگنده هوابرد</div> text/html 2018-07-08T16:41:56+01:00 wars-and-history.mihanblog.com مات احمق ها http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1826 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Fools_mate_animation.gif" alt=""></div> text/html 2018-07-06T06:11:43+01:00 wars-and-history.mihanblog.com سلاح های ضدتانک آلمان در جنگ جهانی دوم؛ قسمت دوم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1822 <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">در آوریل 1942، ورماخت 44 قبضه&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;در خدمت داشت. این سلاح کاملا موفق بود و تا سال 1943&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a></span><span lang="FA" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">بدنه&nbsp;ی اصلی توپخانه ضدتانک آلمان را تشکیل&nbsp;داد.<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;سلاح ضدتانک استاندارد آلمان تا پایان جنگ بود و توسط آلمان به متحدینش عرضه شد. برخی از توپهای غنیمتی حتی توسط ارتش سرخ مورد استفاده قرار گرفتند. پس از پایان جنگ،&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;در چندین ارتش اروپایی( از جمله آلبانی، بلغارستان، چکسلواکی، فنلاند، نروژ، مجارستان و رومانی) استفاده شد</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">در مجموع در حدود 23،500</span><span lang="FA" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">قبضه&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;تولید شد و در حدود 6،000 قبضه&nbsp;ی دیگر برای مسلح کردن ادوات زرهی مورد استفاده قرارگرفتند. هزینه تولید هر واحد از آن در حدود 2200 نفر-ساعت و 12000 رایش مارک تخمین زده می&nbsp;شود. نمونه&nbsp;ی اتوماتیک و سبک تر، در حین حال سنگین ترین توپ نصب شده بر روی جنگنده های آلمانی، با نام</span><span dir="LTR">&nbsp;BK 7،5&nbsp;</span><span lang="FA">بر هواپیمای</span><span dir="LTR">&nbsp;Henschel Hs129&nbsp;</span><span lang="FA">نصب شد</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;در برابر تقریبا تمام تانکهای متفقین تا پایان جنگ موثر بود. با این حال،&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;خیلی سنگین تر از</span><span lang="FA" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">پک-38</span><span lang="FA" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">بود، جابجایی آن دشوار بود و تحرک آن اندک. جابجایی آن بدون کشنده&nbsp;ی موتوری بر روی زمین های ناهموار دشوار یا غیر ممکن بود</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;در روسیه، جایی که برای مبارزه با جدیدترین تانکهای شوروی در آنجا مورد نیاز بود، آغاز به کار کرد. این توپ طراحی شده بود تا همان گلوله های زره شکاف،&nbsp;</span><span dir="LTR">HE&nbsp;</span>&nbsp;<span lang="FA">و</span><span dir="LTR">&nbsp;HL&nbsp;</span><span lang="FA">استاندارد در توپهای لوله بلند</span><span dir="LTR">KwK 40&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;(مخصوص تانکها) را شلیک کند. علاوه بر این، یک گلوله&nbsp;ی زره شکاف مخصوص</span><span lang="FA" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">برای&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;وجود داشت که در نهایت بسیار کمیاب از کار آمد</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">تفاوت عمده در گلوله هایی که توسط توپهای آلمانی 75 میلیمتری شلیک می&nbsp;شدند، در طول و شکل پوکه&nbsp;ی آنها بود. پوکه&nbsp;ی گلوله ی</span><span dir="LTR">KwK&nbsp;</span>&nbsp;<span lang="FA">دو برابر طول پوکه ی</span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_KwK_37"><span dir="LTR">KwK 37&nbsp;</span></a><span lang="FA">&nbsp;با لوله&nbsp;ی کوتاه، و پوکه&nbsp;ی&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/7.5_cm_Pak_40">پک-40</a>&nbsp;یک سوم بلندتر از پوکه&nbsp;ی&nbsp;</span><span dir="LTR">KwK 40&nbsp;</span>&nbsp;<span lang="FA">است</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><div></div></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> text/html 2018-07-02T16:36:03+01:00 wars-and-history.mihanblog.com یادی از گذشته http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1827 به یاد گذشته&nbsp;<a href="http://wars-and-history.com/post/1718" target="_blank" title="">این جا</a>&nbsp;را ببینید text/html 2018-07-01T16:29:16+01:00 wars-and-history.mihanblog.com حدیث هفته http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1824 <font face="times new roman, times, serif" size="4">چیزی را نگوید که از ارزش شما بکاهد. امام حسین (ع)</font> text/html 2018-06-30T05:11:35+01:00 wars-and-history.mihanblog.com جت جنگنده هاینکل 162 http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1817 <div style="text-align: center;"><img width="8" height="892" style="width: 367px; height: 282px;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/9f5ceafa24e4e148d43d759440894c3b.jpg"></div><div style="text-align: center;">تصویر تخیلی از جت جنگنده هاینکل 162 که در انتهای جنگ جهانی دوم و در تعدادی اندک ساخته شد و تنها یک پیروزی به دست آورد.</div> text/html 2018-06-28T06:10:49+01:00 wars-and-history.mihanblog.com سلاح های ضدتانک آلمان در جنگ جهانی دوم؛ قسمت اول http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1821 <font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p><font face="times new roman,times,serif" size="4">&nbsp;</font></o:p></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4">تفنگهای ضد زره<o:p></o:p></font></font></span></b></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><span lang="FA">اولین سلاح ضدتانک آلمان تفنگهای نسبتا ضعیف ضدتانک ( </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Panzerbüchse</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) بود که از سال 1917 تا 1943 در خدمت ورماخت بودند. </span><span dir="LTR">Panzerbüchse </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">به معنی "تفنگ ضد زره" بوده و سابقه&nbsp;ی آن به <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mauser_1918_T-Gewehr">موزر <span lang="EN-US" dir="LTR">T- Gewer</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (اولین تفنگ ضدتانک جهان) در سال 1917 بازمی&nbsp;گشت. این تفنگ به عنوان یک پاسخ فوری در برابر ظهور تانک های بریتانیایی در جبهه غربی ساخته شد. به عنوان یک تفنگ گلنگدنی و با تیراژ در حدود 15،800 قبضه، این تفنگ از موفقیت متوسطی برخوردار بود. </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Panzerbüchse39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">یا </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(PzB39)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مهمترین تفنگ ضدتانک آلمانی در جنگ جهانی دوم بود. این تفنگ نسخه بهبود یافته&nbsp;ی </span></font></font><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Panzerb%C3%BCchse_39"><span dir="LTR"><font face="times new roman,times,serif" size="4">Panzerbuche38</font></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"> <span lang="FA">یا </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(PzB38)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><span lang="FA">سابقه&nbsp;ی آلمان در توسعه&nbsp;ی تفنگهای ضدتانک به اواخر دهه 1930 بازمی&nbsp;گشت. در تلاش برای ارائه&nbsp;ی یک اسلحه ضدتانک سبک وزن قابل حمل توسط پیاده نظام، این وظیفه به مهندس بی.بروئر، واگذارشد. </span><span dir="LTR">PzB38</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">یک سلاح تک تیر با لوله&nbsp;ی عقب نشینی کننده بود. هنگامی&nbsp;که </span><span dir="LTR">PzB38</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">شلیک می&nbsp;کرد، لوله در حدود 9 سانتیمتر عقب می&nbsp;آمد، شکاف گلوله گذاری باز می&nbsp;شد و پوکه بیرون می&nbsp;افتاد. شکاف گلوله گذاری همچنان باز می&nbsp;ماند تا تیرانداز یک فشنگ دیگر را در جان لوله قرار بدهد. سپس تیرانداز گلنگدن را به جلو حرکت می&nbsp;داد تا شکاف گلوله گذاری بسته شود و ماشه در وضعیت آماده برای شلیک قرار بگیرد. این مکانیسم پیچیده به آسانی گیر می&nbsp;کرد و در میدان جنگ موجب اشکال می&nbsp;شد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><span lang="FA">اگرچه </span><span dir="LTR">PzB38</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">با قطعات فولاد فشرده ، که با جوش نقطه ای به یکدیگر متصل می&nbsp;شدند، ساخته شد به علت مکانیسم پیچیده ی گلنگدن،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA">ساخت آن بسیار دشوار بود و تنها تعداد کمی&nbsp;از آنها (1408 قبضه) در سالهای 1939 و 1940 در کارخانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Gustloff Werke </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">ساخته شد و تنها 62 قبضه از این سلاح توسط نیروهای آلمانی در حمله به لهستان در سال 1939 مورد استفاده قرار گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Panzerb%C3%BCchse_39"><span dir="LTR"><font face="times new roman,times,serif" size="4">PzB39</font></span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"> <span lang="FA">قدم بعدی در توسعه&nbsp;ی </span><span dir="LTR">PzB38</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">بود، و بهبودهای اساسی که در طرح آن داده شد سبب شد که ساخت </span><span dir="LTR">PzB38</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لغو شده و تولید </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">بلافاصله آغازگردد. با این حال آن نیز از همان مکانیسم پیچیده&nbsp;ی گلنگدن و فشنگ </span><span dir="LTR">PzB38</span><span lang="FA">استفاده می&nbsp;کرد. </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">لوله&nbsp;ی </span><span dir="LTR">PzB38</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">را حفظ کرد و تنها طول آن اندکی افزایش یافت و وزنش به 12.6 کیلوگرم کاسته شد. عملکرد </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اساسا مشابه </span><span dir="LTR">PzB38</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">بود. برای افزایش عملی نرخ آتش، دو خشاب، هر کدام حاوی 10 گلوله به هر دو طرف سلاح در نزدیکی گلنگدن متصل بود، هرچند که </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اساسا یک تفنگ خشاب خور نبود. فشنگ گذار بازهم باید گلوله ها را از این خشابها به صورت دستی خارج کرده و فشنگ گذاری می&nbsp;کرد. 568 قبضه </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">توسط ارتش آلمان در حمله به لهستان استفاده شد. دو سال بعد، در آغاز جنگ علیه روسیه، 25998 قبضه </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> توسط نیروهای آلمانی مورد استفاده قرار گرفت. تولید کل </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">از مارس 1940 تا نوامبر 1941، زمانی که تولید آن متوقف شد، 39،232 قبضه بود. </span><span dir="LTR">PzB39 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">تا سال 1944 در خدمت باقی ماند. در آن زمان </span><span dir="LTR">PzB39</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">دیگر حتی در برابر خودروهای سبک تر&nbsp; زرهی نیز حرفی برای گفتن نداشت.<o:p></o:p></span></font></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p><font face="times new roman,times,serif" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p><font face="times new roman,times,serif" size="4"> </font> text/html 2018-06-24T17:38:08+01:00 wars-and-history.mihanblog.com خطرات باز شدن گوش سوم http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1820 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در طول تاریخ مدرن (یعنی پس از پایان قرون وسطی تا به امروز) سه دسته از مردم بوده اند که از حرکت این مرز و بوم به سوی علوم مدرن جلوگیری کرده اند:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">سیاستمداران خودکامه ای که پیشرفت علم و تکنولوژی را به ضرر جایگاه سیاسی خود می دیدند و از ابزارهای سیاسی خود برای عقب نگه داشتن مردم استفاده می کردند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">بعضی از علمای متعصب دین که رشد علوم را سبب از دست دادن مرجعیت اجتماعی خود می پنداشتند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="times new roman, times, serif" size="4">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">گروهی از صنف محترم شیادان که با به هم بستن آسمان و ریسمان، خرافات و یا شبه خرافات خود را به نام علم به مردم غالب کرده اند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">از این میان این 3 گروه، به گروه آخر می پردازم که آن دو گروه دیگر هم نیاز به تتبع بیشتر دارد و هم جرأت فزون تر و البته سری که بیشتر درد بکند....<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">شاید شما هم امروزه واژه ی "شبه علم" زیاد به گوشِتان خورده باشد. شبه علم را می توانیم به صورت ساده به عنوان خرافاتی معرفی کنیم که جامه ی علم بر تن خود کرده است. علم امروزی، با درنوردیدن مرزهای کهن، جایگاه مهمی در زندگی بشر پیدا کرده است. رویاهای دیروز را علم مدرن تبدیل کرده است به واقعیتهای زندگی روزمره.... همین جایگاه سبب شده که شیادان سکه های تقلبی خود را به شکل سکه ی علم قالب بزنند تا بلکه بتوانند از مرجعیت علم در جامعه ی امروزی استفاده کرده و دستگاه فکری خود را با مقاومت کمتری در میان مردم جابیندازند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2018-06-24T05:17:35+01:00 wars-and-history.mihanblog.com کلامات قصار http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1819 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عادت داشتم غذاهای طبیعی مصرف کنم تا این که دریافتم خیلی ها به</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دلایل طبیعی می میرند!- ناشناس</span></strong></span> text/html 2018-06-21T04:48:23+01:00 wars-and-history.mihanblog.com توسعه ی مخابرات نظامی تا جنگ جهانی اول http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1814 <p align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p><p style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ارتباطات بیسیم(1895-1914)</font></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">توسعه تلگراف بیسیم و رادیو ارتباطات نظامی را یک گام بزرگ دیگر به پیش راند: انقلاب دوم ارتباطات تقریبا نیم قرن پس از اولین انقلاب به وقوع پیوست. اکنون پیامها می توانستند به سرعت و به فواصلی فراتر از دید و در واقع به مکانهایی که سیم کشی نشده بودند ارسال شوند. افسران ارتش بریتانیا و نیروی دریایی سلطنتی، مانند هنری جکسون، از جمله کسانی بودند که پیشگام در تحقیقات درباره توانایی نظامی تلگراف بیسیم، با استفاده از سیستم های ابتدایی در شرایط تجربی میدان نبرد بودند. فرانسویها در سال 1899 یک دستگاه بیسیم را بر روی یک فروند قایق توپدار نصب کردند. واحدهای نظامی آلمان در دهه 1890 توسط هم وطنان خود<span style="display:none">آدولف </span></span><span lang="FA" dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">آدولف سلابی</span><span lang="FA" dir="LTR"> </span><span lang="FA">وگئورگه فون آرکو</span><span lang="FA" dir="LTR"> </span><span lang="FA">یاری شدند. معمولا کشتی های تجاری سریعتر از همتایان نظامی خود بیسیم را بکار می بردند. کارهای مارکونی توسط نیروی دریایی سلطنتی و ارتش بریتانیا دنبال می شد، در حالیکه دیو فارست داشت تجهیزات رادیویی خود را به ارتش آمریکا می فروخت. فسندن ارتباطی گسترده با نیروی دریایی ایالات متحده داشت و اغلب دستگاه های خود را بدون پرداخت حق ثبت اختراع استفاده می کرد. آرمسترانگ یکی از نوآوری های کلیدی خود را در حالی که با واحد مخابرات ارتش آمریکا در فرانسه خدمت می کرد، ساخته و به ارتش اجازه داد تا از اختراعش (مدولاسیون فرکانس </span><span dir="LTR">FM</span><span lang="FA">) به صورت مجانی استفاده کند. فرصتی که رادیو برای "کنترل از راه دور" نیروهای زمینی ایجاد کرده بود به ناوگان دریایی نیز اشاعه پیدا کرد.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">برای اولین بار، فرماندهان نیروی دریایی اجازه داشتند تا با کشتی ها و کل ناوگان دریایی در دریاهای دوردست ارتباط برقرار کنند. این امر در ژاپن، و در طی نبرد تسوشیما</span><span lang="FA" dir="LTR"> </span><span lang="FA">در سال 1905 اتفاق افتاد و برای اولین بار اهمیت حیاتی استفاده موثر از بیسیم برای کنترل ناوگان جنگی ثابت شد. ناوگان روسیه در این نبرد تقریبا از بین رفته اند. نیروی دریایی سلطنتی و کمی آهسته تر، نیروی دریایی ایالات متحده، مزایای رادیو را برای عملیات دریایی دریافتند، و گسترش و بهبود تجهیزات رادیویی خود را آغازکردند. نیروی دریایی ایالات متحده، که توسط هیئت بیسیم تلگراف از سال 1904 برای هدایت تلاش ها در رسانه ی جدید تعیین شد، تعداد زیادی از ایستگاه های رادیویی را برای بهبود ارتباطات ناوگان خود تأسیس کرد. در حقیقت، نیروی دریایی نقش مهمی در همه تحولات مربوط به فناوری و سیاست گذاری مربوط در آمریکا قبل و در طول جنگ جهانی اول ایفا کرده است. آزمایشگاه بیسیم نیروی دریایی و آزمایشگاه تحقیقات دریایی تبدیل به مراکز توسعه فناوری ارتباطات و آزمایش های کاربردی شدند. اکنون، کشتی ها می توانستند برای درخواست کمک در شرایط اضطراری تماس بگیرند؛ موردی که در حادثه ی تایتانیک در سال 1912 به کار می آمد.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">اختراع شده در سال 1904،اصلاح شده در سال 1906 و شناخته شده در حدود سال 1912، لامپ خلاء (یا "دریچه" در اصطلاح بریتانیایی ها) از حدود 1920 تا زمانی که در دهه 1960 توسط ترانزیستور منسوخ شد، به هسته ی مرکزی ارتباطات بیسیم تبدیل شد. به مدت نیم قرن لامپ های خلاء هسته اصلی بیشتر تجهیزات الکترونیکی نظامی را تشکیل می دادند.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بریتانیا، با کمک مارکونی، کابل های تلگراف موجود خود را با توسعه زنجیره ای قدرتمند از فرستنده های ببیسیم در اوایل قرن بیستم تقویت کرد. همچنین آنها در طول جنگ با بوئرها در آفریقای جنوبی استفاده محدودی از بیسیم کردند.</font></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">جنگ جهانی اول (1914-1918)</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">هر دو نوع ارتباط باسیم و بیسیم اولین آزمایش واقعی نظامی خود را در طی جنگ جهانی اول، به ویژه در جبهه غربی، از سرگذراندند. نبردهای</span><span dir="LTR"> Marne </span><span lang="FA">در غرب و</span><span dir="LTR"> Tannenberg </span><span lang="FA">در شرق اهمیت ارتباطات خوب را برجسته کرد. اما پس از پایان جنگ متحرک در سپتامبر 1914، ارتشها استفاده از رادیوی تاکتیکی خود، تجهیزاتی که هنوز استفاده از آن بسیار دشوار بود، را محدود کردند. فقط در اواخر جنگ، واحدهای خط شکن تجهیزات رادیویی دریافت می کردند. آلمان رادیو را برای ناوگان هوایی خود امتحان کرد، همانطور که هر دو طرف درگیر در اواخر جنگ ادامه داند، در مورد هواپیماها، ابتدا برای فرستادن پیام از زمین به هوا و سپس برعکس از بیسیم استفاده کردند</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">تکنولوژی رادیوی نظامی در سال 1914 در هر دو طرف مناقشه ابتدایی بود. آنتن بیسیم هدف آشکاری برای دشمن بود و تجهیزات شکننده، سنگین و آسیب پذیر نسبت به وضع هوا یا اقدامات دشمن بودند. بیسیم چی های آموزش دیده ی اندکی وجود داشت و رادیوها به اندازه کافی در دسترس نبودند. ( یک لشکر آمریکایی با 20،000 سرباز به ندرت بیش از شش دستگاه رادیو حتی در سال 1918 در اختیار داشت.) اما بزرگترین مشکل بیسیم نبودن فرماندهان ارشدی بود که مایل به استفاده از آن در شرایط میدان جنگ باشند و یا به آن اعتماد داشته باشند. با سازماندهی ضعیف در ابتدای جنگ، بیسیم چی ها همچنین از رخنه های امنیتی مانند فرستادن پیام های حیاتی به صورت رمزنشده رنج می بردند. یک نگرانی این بود که تمام سیگنال های رادیویی توسط دشمن شنیده می شد و نیاز به سیستم های موثری برای رمز کردن پیام وجود داشت. بریتانیا استفاده از</span><span dir="LTR"> Fullerphone </span><span lang="FA">را در جنگ های خندقی آغازکرد تا امکان&nbsp; تلفن کردن در فواصل کوتاه با کمترین احتمال شنود شدن را داشته باشد</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">در حالی که همه طرفهای درگیر به دنبال "شنود کردن" بودند، بریتانیا به طور موثری جهت یاب رادیویی و تحلیل دقیق ترافیک مخابرات را ،که برای شکستن رمز پیامهای دشمن ضروری بودند، توسعه داد. انگلستان در روزهای نخست جنگ کابل های زیر دریایی آلمان را قطع کرد و دشمن را مجبور به استفاده از فرستادن پیامهای رادیویی کرد که در نتیجه بریتانیایی ها می توانستند آنها را شنودکنند و در نهایت وقتی که توانایی های رمزشکنی شان پیشرفت کرد رمز آنها را بشکنند. با کمک کتابچه های رمز غنیمت گرفته شده از کشتی های آلمانی،&nbsp; واحد اطلاعات نیروی دریایی سلطنتی و یا کارکنان</span><span lang="FA" dir="LTR"> </span><span lang="FA">رمزگشایی</span><span lang="FA" dir="LTR"> </span><span lang="FA">اتاق 40، قادر به رمزگشایی بسیاری از پیام های نیروی دریایی آلمان بودند - از جمله "تلگرام بدنام زیمرمن" که از مکزیک می خواست به آمریکا اعلام جنگ بدهد و در نهایت، ایالات متحده را در اوایل سال 1917 وارد جنگ کرد. به هرحال، تا پایان جنگ، رمزنگاری به سختی با مشکلات عملیاتی یکپارچه شد. برای مثال، تلاش های آمریکایی، که بعضی توسط هربرت او یاردلی صورت گرفتند، تنها تا حدی موفقیت آمیز بود</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">همچنین نیروهای دریایی در جنگ جهانی اول استفاده ی گسترده ای از بیسیم را برای کنترل ناوگان پراکنده شده در دریاهای وسیع کردند. در سال 1915 درنبرد ژولتند و در بسیاری از نبردهای دریایی دیگر، دریاسالارها اغلب موفق به استفاده از اطلاعات رادیویی نشدند، و با تکیه بر پرچم، که ممکن است در شرایط نبرد واضح نباشد، پیامهای خود را ارسال می کردند. هنگامی که تجهیزات جرقه-شکافی (1917-1916) با تجهیزات بهتر قوسی و پس از آن (1918) با بیسیمهای مجهز به لامپ خلاء جایگزین شدند، بیسیمهای دریایی بیشتر ارزش یافتند. نیازهای جنگی و رشد تجهیزات مورد نیاز، پیشرفت فنی رادیو را سرعت بخشید. تجهیزاتی که با لامپهای خلاء ساخته شده بودند و در سال 1914 کمیاب بودند (زمانی که استفاده از تلگراف بیسیم منسوخ شده ی جرقه-شکافی هنوز هم گسترده بود)، تا سال 1918 استاندارد شدند، و به شدت قابلیت های ارتباط رادیویی را با اضافه کردن صدا به کدهای مورس افزایش دادند. تا سال 1916، زیردریایی های آلمانی که محدود به حمل بیسیمهای موج بلند حجیم بودند، ناچار به ارتباطات بیسیم برد کوتاه (200-300 مایل) بودند. هنگامی که تکنولوژی لامپ خلاء امکان فرستادن و دریافت پیام به فواصل دور را فراهم کرد، زیردریایی ها حملات خود را دورتر و به عمق اقیانوس اطلس کشاندند. هیچ ناخدایی از کم شدن استقلال خود در اثر توسعه ی بیسیم شکرگذارنبود</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">بیش از رادیو، تلگراف و خطوط تلفن بودند که ارتباطات واحدهای خط مقدم را با پشت جبهه برقرار می کردند. قسمتی از خطوط تلفن 38،000 مایلی که تا سال 1918 توسط شرکت</span><span dir="LTR"> AT &amp; T </span><span lang="FA">طراحی و نصب شد مختص نیروهای نظامی بودند و بقیه ی آنها توسط نفرات واحد مخابرات ارتش استفاده می شدند. دختران جذاب به عنوان اپراتورها کار می کردند تا مردان بیشتری بتوانند وظایف رزمی را برعهده بگیرند. از آنجا که خطوط تلفن می توانستند به راحتی در طی نبرد قطع بشوند، فرماندهی و کنترل موثر بیشتر از گذشته به استفاده از پیکها (گاهی سوار بر اسب، دوچرخه، موتورسیکلت، و یا وسایل نقلیه کوچک) یا کبوتر و سگ های نامه بر، متکی بود. به عنوان مثال، یک کبوتر نامه بر، به نام شر امی، به دریافت پیامی کمک کرد که به عملیات نجات معروف "گردان گمشده" یاری رساند. جنگهای ایستای خندقی در جبهه غربی نیز نیاز به استفاده گسترده از سیگنال توسط وسایل آتش بازی (مانند شلیک منور) و سوت برای انتقال نیروها به داخل و یا خارج از خندقها و یا هشدار از حملات شیمیایی داشت</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">یک عنصر جدید در ارتباطات نظامی و جنگ برای اولین بار در تبلیغاتی جنگی و جنگ روانی ظاهر شد. </span><span dir="LTR">"</span><span lang="FA">تبلیغات" یک نوع ارتباط نظامی طراحی شده برای تضعیف روحیه دشمن قبل و در طول عملیات است. تبلیغات سعی می کند تا دستاوردهای نظامی را بدون و یا معمولا در حمایت از عملیات رزمی به دست آورد. در حالی که در میادین جنگی قبل از&nbsp; قرن نوزدهم از تبلیغات استفاده می شد (بسیاری از منابع تاریخی به تلاش های تبلیغاتی هر دو طرف در جنگ داخلی آمریکا اشاره می کنند)، تبلیغات و جنگ روانی واقعا جایگاه اصلی خود را در طی دو جنگ جهانی به دست&nbsp; آوردند. با ترسیم درک رو به رشد &nbsp;تکنیکها و دهشت افکنی، هر دو طرف درگیر شروع به استفاده از انواع مختلف رسانه های ارتباطی برای سست کردن اراده نیروهای دشمن و مردم کشورهایشان کردند. در زمان های گذشته و همچنین بیشتر جنگ های اخیر، تبلیغات در یک شمای مخفی صورت می گرفت. این امر، به عنوان اختلال در فرستنده های رادیویی دشمن به منظور محو پیام هایشان، به شدت به جنگ جهانی دوم گسترش یافت</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><span lang="FA">نیروهای واحد مخابرات ارتش آمریکا در زمان حضور در اروپا پنجاه برابر بزرگ شدند. این رشد نیاز به پرسنل آموزش دیده و همچنین یک سازمان رسمی تحقیق و توسعه را ایجاد کرد، به همین منظور این واحد پایگاه فورت مونگوات در نیوجرسی را راه اندازی کردند که تا سال </span><span dir="LTR">1974 </span><span lang="FA">مدرسه ی اصلی مخابرات این کشور را تشکیل می داد. برنامه های آموزشی گسترده در بیشتر کشورها به راه افتاد که اصول مخابرات بیسیم (و باسیم) را به هزاران نفر آموزش داد. این کارکنان آموزش دیده، در کمک به پیشرفتهای صنعت رادیو در سالهای بعدی، نقش مهمی برعهده گرفتند</span><span dir="LTR">.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">مترجم رضا کیانی موحد</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="times new roman, times, serif" size="4">منبع:</font></span></p><p align="center" style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4"><a href="https://weaponsandwarfare.com/2018/06/12/military-communications-1895-1918/">https://weaponsandwarfare.com/2018/06/12/military-communications-1895-1918/</a><span lang="AR-SA" dir="RTL"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p style=""><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p> text/html 2018-06-18T04:59:29+01:00 wars-and-history.mihanblog.com مستراشمیت262؛ اولین جت جنگنده ی تاریخ http://wars-and-history.mihanblog.com/post/1815 <p> من از قدیم الایام از طرفداران پر و پا قرص مستراشمیت262 بوده ام.... اما به قدری مطلب درباره ی این جنگنده منتشر شده که نیازی نمی بینیم چیزی به آنها اضافه کنم. فقط چند عکسی از برای یادگاری:</p><p align="center"><img width="42" height="721" align="baseline" style="width: 334px; height: 339px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/7c2c9fbdafa656383a23bd1fad75c47f.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/7aff0deb15e347ee769ac9c5619dce89.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p>