سه شنبه 23 تیر 1394 09:00 ق.ظ نظرات ()
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اقبل الحقّ ممّن أتاک به من صغیر أو کبیر و إن کان بغیضا بعیدا و اردد الباطل على من جاءک به من صغیر أو کبیر و إن کان حبیبا قریبا.
سخن حق را از هر که شنیدى به پذیر اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدى نپذیر اگر چه دوست و نزدیک باشد.
نهج الفصاحه حدیث شماره  428