یکشنبه 17 شهریور 1398 09:22 ق.ظ نظرات ()


سید محمدحسین حسینی طهرانی.jpg

یكی از بزرگواران می فرمود:

یكی از مضرّات پزشكی امروز آنست كه: طبیب را با فهم و با شعور بار نمیآورد. استعمال میزان الحراره (Thermometer) دیگر مجالی و فهمی برای گرفتن نبض و كیفیت ضربان آن، كه بنا بر طبّ قدیم برای آن سی و دو نوع ضربان قائل بودند و پزشكان از كیفیت هر نوع ضربان، مرض خاصّی را در مبتلا تشخیص میدادند، نگذاشته است.

تا كار بجائی رسیده است كه: اخیراً دستگاهی اختراع كرده‌اند كه با آن فوراً میتوان غدّه واقع در سر را تشخیص داد و جای آن را هم مشخّص كرد. و آسیستان پزشك، قبل از معاینه و رؤیت پزشك این عمل را انجام میدهد؛ و تصویر غدّه و كیفیت آن را با مریض نزد طبیب میبرد. این عمل گرچه دارای مزیتی است ولی دیگر قوّه ابتكار و جستجو و كیفیت پیدا كردن غدّه را كه از راه‌های متعدّد اطبّاء پیدا میكردند، از بین می‌برد. و خلاصه مطلب هر چه دائره اختراع و اكتشاف اینگونه اسباب برای تشخیص امراض بیشتر شود، به نسبت كاملاً معكوس، فهم و حذاقت پزشكان تنزّل میكند. و این هم یك آفتی برای پزشكی مدرن است كه خلاصه مطلب طبیب حاذقِ دردشناس تربیت نمیكند، و پزشكان را مانند مأموران یك ماشین فیزیكی و یا یك موتور الكتریكی برای جابجا كردن پیچها و مهره‌ها بر پا میدارد.

سوالی كه برای من عوام كاالانعام مطرح است این است كه اگر ایشان درست می فرمایند ،كه البته چنین است، چرا تا تقی به توقی می خورد و آقایان دل درد و دندان درد می گیرند می روند در بلاد كفر و زیر دست اطبایی كه حتما به خاطر استفاده از این ابزارها حذاقت كمتری نسبت به اطبای داخلی دارند؟