سه شنبه 23 شهریور 1395 06:27 ق.ظ نظرات ()
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/beytolmaghadas.png
 منبع: اطلس راهنما-2
خرمشهر در جنگ
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ چاپ اول1380
صفحه79