جمعه 20 بهمن 1391 06:07 ق.ظ نظرات ()
و باز چند عکس دیگر
http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/Ax37.jpg

به تجهیزات انفرادی کسی که در حال دویدن است توجه کنید.

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/Ax40.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/Ax41.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/Ax20.jpg

http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/Ax27.jpg

و فیلمی درباره نخست وزیر شدن شاهپور بختیار

[http://www.aparat.com/v/2t9xQ]


و جالبترین روزنامه ای که پیدا کردم متعلق است به اواسط اسفند که خبر از دستگیری تیمسار فردوست می دهد.


http://wars-and-history.persiangig.com/%D8%AF%D9%87%D9%87%20%D9%81%D8%AC%D8%B1/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/Re99.jpg

و بازهم یک سرود انقلابی را با هم می شنویم.