سه شنبه 6 آذر 1397 07:46 ق.ظ نظرات ()
مدیرعامل سازمان هوایی وزارت دفاع: ‌هواپیمای ساخت ایران در آینده‌ای نزدیک صادر می‌شود
برای دوستانی که خیلی با ساختار زبان فارسی آشنا نیستند این جملات را به زبان فارسی سلیس برمی گردانیم: قرار است که به آلاسکا یخچال صادر کنیم. هر هر هر هر البته ایشان قید آینده ی نزدیک را هم استفاده کرده اند که به زبان فارسی امروزی یعنی هیچ وقت.
ببین چینی ها چقدر بدبخت شده اند که تا دیروز باید در مهندسی معکوس تایگر به جوانان وطن تقلب می رسانده اند و امروز باید از ما همان تایگرهایی را بخرند که خودشان یادمان دادند مهندسی معکوس کنیم. هر چقدر که ما پیشرفت می کنیم بقیه ی دنیا دارد پسرفت می کند.