سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 11:17 ق.ظ نظرات ()
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/184/551922/chess01.png
قبلا درباره زوگزوانگ جاودانه نوشتیم. بازی زیر نیز یکی از مواردی است که شطرنج را از بازیها و ورزشهای دیگر متمایز می کند. سیاه با چند قربانی شاه سفید را به وسط زمین کشیده و ناگزیر از تکرار حرکت (و در نتیجه مساوی) می کند در حالیکه تقریبا هیچ یک از مهره های سفید از جایشان هنوز تکان نخورده اند. این بازی مساوی جاودانه نام دارد.
وین 1872
گامبی وینی
سفید: کار هامپی
سیاه: فیلیپ میتنر

1e4 e5

2Nc3 Bc5
3Na4 Bf2
4Kf2 Qh4
5Ke3 Qf4
6Kd3 d5
7Kc3 Qe4
8Kb3 Na6
9a3 Qa4
10Ka4 Nc5
11Kb4 a5
12Kc5 Ne7
13Bb5 Kd8
14Bc6 b6
15Kb5 Nc6
16Kc6 Bb7
17Kb5 Ba6
18Kc6 Bb7

 =