جمعه 16 تیر 1391 04:56 ب.ظ نظرات ()

ئی چینگ یا کتاب تغییرات یکی از 5 کتاب کلاسیک بود که توسط کنفوسیوس تدریس می شد. این کتاب باستانی چین کتابی است برای طالع بینی وپیش گویی بر اساس فلسفه دینامیک چینی. این کتاب هنوز هم در چین برای پیش گویی بکار برده می شود. در کتاب ئی چینگ برای نیروی مثبت یا یانگ(روشنایی) از یک خط ممتد ــــــ و برای نمایش یین یانیروی منفی (تاریکی) از یک خط منقطع ـــ  ــــ استفاده می شد. از ترکیب دو تا از این علامتها چهار علامت بوجود می آید که نمایانگر چهار جهت اصلی هستند. از ترکیب سه نشانه ممتد و متقاطع 8 نمودار بوجود می آید که برای طالع بینی بکار برده می شوند. با ترکیب کردن این 8 نشانه در جمع به 64 نشانه شش خطی یا هگزاگرام می رسیم که برای هر کدام از آنها در کتاب ئی چینگ نام و حکمی در نظر گرفته شده است و هر حکم هم دارای تفسیری است که طالع افراد بر اساس این حکمها و تفاسیر مربوطه پیش بینی می شود. اما این کتاب چه ارتباطی با هنرهای رزمی دارد؟

در حدود 200 سال قبل هنر رزمی پاکواچوان توسط استاد تونگ های چوان و با الهام از کتاب ئی چینگ ابداع شد. تونگ های چوان با یک راهب تائویست آشنا شد که علوم کیمیاگری را از وی آموخت و پس از آن به فراگیری کونگ فو نیزد استادی به نام گویان جی پرداخت. تونگ های چوان با مطالعه کتاب تغییرات سبک پاکوا را ایجاد کرد که آن را مشت هشت خطی هم می نامند. در این روش 8 فرم دست وجود دارد و 16 حرکت مانند فشار دادن، پرتاب کردن، پیچاندن، جاخالی و .... در سبک پاکوا چوان حرکتها حول یک محور دایره ای انجام می شوند که در انتها باید شما را به موقعیتی برتر از حریف برسانند و همین حرکت دورانی مهمترین اصلی است که از کتاب ئی چینگ گرفته شده است. یک مبارز خوب باید خود را با تغییرات حریف هماهنگ کند و سعی کند تا استفاده صحیحی از این تغییرات به عمل آورد. جنبه اساسی این هنر مخفی نگه داشتن تکنیکها و اصل رازداری است. مهاجم باید توسط تکنیک های شما غافلگیر شود تا نتواند دست به ضدحمله مؤثری بزند.در روشهای سنتی چین عموما این روش به همراه هسینگ آی چوان تعلیم داده می شود.

رضاکیانی موحد