دوشنبه 23 فروردین 1395 08:18 ب.ظ نظرات ()

قسمت اول
قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم
شلیک موشک بالستیک از زیردریایی

UBoat-600x300