تاریخچه هنرهای رزمی قسمت چهارم

رضا کیانی موحد

کاراته دو

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE

مجمع الجزایر
ریوکیو
در 550 کیلومتری
جنوب جزیره کیوشو (جنوبی ترین جزیره بزرگ ژاپن) و 740 کیلومتری شرق چین واقع شده
است. بزرگترین جزیره این مجمع الجزایر
اکیناوا
نام دارد. این جزیره مهد یکی
از هنرهای رزمی است که امروزه آن را با نام
کاراته
می شناسیم.

مردم این جزیره به
وسیله ماهیگیری و کشاورزی زندگی ساده ای را می گذراندند ولی حمله های گاه و بی گاه
دزدان دریایی ژاپنی آنها را ناچار کرد تا حکومتی برای خود تشکیل دهند. در سال 1340
PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE
م اکیناوا بین سه حاکم نشین تقسیم شد. در سال 1372 م بزرگترین حاکم نشین رسما
خراجگذار چین شد(احتمالا برای مصون ماندن از شر ژاپنی ها) و تعدادی از اشراف زادگان
اکیناوا برای آموزش علوم و فرهنگ چین به آن کشور اعزام شدند. چینی ها هم متقابلا
هیئتهای سیاسی خود را به اکیناوا می فرستادند. در سال 1429 م اولین سلسله پادشاهی
اکیناوا با نام شو توانست کشور را یکپارچه کند. تجارت در اکیناوا رونق گرفت
و در نتیجه زیاد شدن کاروانهای تجاری، به تعداد زیادی از محافظین برای حفاظت از
کاروانها نیازشد. بازرگانان افراد ورزیده را با خود به چین می بردند تا تحت آموزش
فنون رزمی چینی قراربگیرند و پس از آن به عنوان محافظ در کاروانها به خدمت گرفته
شوند. این چنین بود که فنون رزمی چینی آرام آرام وارد اکیناوا شدند. در سال 1477 م
سلسله جدیدی به وجود آمد. پادشاه شوشین برای جلوگیری از اغتشاش در کشور
PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE
دستور داد تا شمشیرهای تمام افراد عادی و اشراف جمع آوری شود و قانونی بر منع حمل
سلاح صادر شد. در سال 1609 شوگونهای سلسله توکوگاوا پس از یکپارچه کردن
سیاسی ژاپن به اکیناوا لشکر کشیدند و پادشاه را به اسارت گرفتند. پس از سه سال
پادشاه آزاد شد و اکیناوا عملا به صورت تحت الحمایه ژاپن درآمد.

ژاپنی ها تجارت با
چین و دیگر کشورها را ضروری می دانستند ولی توکوگاواها عملا تمام بنادر ژاپن را بر
روی کشورهای دیگر بسته بودند. از این رو اکیناوا به صورت پل ارتباطی ژاپن با دنیای
خارج درآمد. هرچند اکیناوا رسما خراج گذار چین بود اما چینی ها در روزهای خاصی از
سال جزیره را تخلیه می کردند و تجار ژاپنی برای تجارت وارد می شدند. ژاپنی ها
PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE
همچنان قانون منع سلاح را ادامه دادند. بارها مردم اکیناوا توسط سامورایی های
ژاپنی مورد مزاحمت قرار می گرفتند و چون دولت از آنان حمایت نمی کرد به ناچار
خودشان از خودشان دفاع می کردند.

اشراف اکیناوا به
سمت فنون دفاعی با دست خالی روی آوردند که تانگ ته یا
اکیناواته

نامیده می شد. تانگ به معنای چین بود و پسوند ته به معنای روش (هرچند که از نظر
لغوی معنی دست می دهد). تانگ ته اشاره ای بود به سرمنشا هنرهای رزمی مورد استفاده
در اکیناوا. روش مبارزه چینی اندک اندک در اکیناوا تغییر کرد و خود را با فیزیک
خاص مردم این سرزمین هماهنگ کرد و به صورت یک سلاح مبارزه ای درآمد. این فنون به
PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE
دور از چشم ژاپنی ها تعلیم داده می شد و چون آموزش آن مخفیانه صورت می گرفت پس از
مدتی کاتا در آن به صورت محور اصلی آموزش درآمد. کاتا (یا فرم) تعدادی از
ضربات و دفاع ها بود که در برابر یک یا چند حریف فرضی انجام می شد و فرد انجام
دهنده کاتا بدون نیاز به حریف تمرینی واقعی می توانست فنون مختلف رزمی را با اجرای
کاتا تمرین کند. تعداد زیادی فنون دفاع شخصی در برابر سلاح های مختلف در کاتاهای
پیشرفته تر وجود داشت تا هنرجو بتواند در برابر حریف مسلح هم از خود دفاع کند.

اغلب ضربات دست روش
اکیناوایی با دست مشت کرده یا شوتو (لبه خارجی دست) اجرا می شد. به علاوه از آرنج،
زانو و پا هم برای ضربه زدن استفاده می شد. برای دفاع اغلب ساعد بکارگرفته می شد.

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE

در اواخر قرن نوزدهم
روشهای مختلف اوکیناواته به سه روش عمده تقسیم شده بودند که نام خود را از شهری که
در آنجا آموزش داده می شدند گرفته بودند. در شهر شوری ،پایتخت اکیناوا، روش شوری
ته
در شهر بندری ناها روش ناهاته و در شهر توماری روش توماری ته
اشاعه یافتند. شوری ته از روشهای سخت شائولین الگو گرفته بود. ناهاته بیشتر از
روشهای نرم چینی برداشت شده بود و توماری ته ترکیبی از شوری ته و ناهاته بود.
هرچند که روشهای مختلف اکیناواته در اجرای کاتاهایشان با هم تفاوت داشتند از شباهت
بین آنها بیشتر از تفاوتشان بود و می شد که همه آنها را تحت نام یک سبک رده بنده
کرد.

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE

همانطور که گفته شد
کاراته در ابتدا تانگ ته یا اکیناواته نامیده می شد. کارا در زبان ژاپنی به دو
صورت(با دو واژه نگار مختلف) نوشته می شود. واژه نگار اولی
به معنای چینی است و در
نتیجه کاراته اگر با این واژه نگار
(唐手)نوشته شود به همان معنای تانگ ته یا روش چینی
است. اما واژه نگار دومی به معنای خالی است و اگر از این واژه نگار برای نگارش
کاراته استفاده شود کاراته به معنای روش خالی یا روش دست خالی می شود. پس از رواج
کاراته در ابتدای قرن بیستم در خاک اصلی ژاپن اساتید اکیناوایی که به ژاپن رفته
بودند از واژه نگار دوم (
空手
) برای نگارش کاراته استفاده کردند و کم کم این واژه نگار
برای همگان جا افتاد. به همین دلیل امروزه کاراته را به نام روش مبارزه با دست
PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE
خالی می شناسیم.

به هر حال،بنا بر
شجره نامه ها، اولین بار قوانین محل تمرین (دوجو) توسط کاراته ساکوگاوا
پایه گذاری و آموزش کاراته در اکیناوا به صورت مدون درآمد. در سال 1903 آموزش
کاراته به صورت رسمی در مدارس اکیناوا شروع شد. اندکی بعد فوناکوشی به
عنوان اولین استاد اکیناواته وارد ژاپن شد و در توکیو به آموزش کاراته ی خود با
نام
شوتوکان
پرداخت. پس از فوناکوشی کنوا مابونی به بندر اوساکا رفت
و سبک خود ،
شیتوریو
، را در آنجا آموزش داد. بعدتر هم چوجون میاگی سبک
ناهاته را با نام گوجوریو وارد ژاپن کرد.

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE

وقتی کاراته وارد
خاک ژاپن شد فاقد روشهای مسابقه ای بود. ژاپنی هایی که به فراگیری کاراته نزد
اساتید اکیناوایی پرداخته بودند (بنا بر پیش زمینه فرهنگی خود) دوست داشتند که تعلیمات
خود را به وسیله مسابقه دادن با دیگر مدارس به بوته آزمون بسپارند. اینگونه بود که
هیرونوری اوتسوکا
،یکی از شاگردان ارشد فوناکوشی، با ترکیب جوجیتسوی ژاپنی
با کاراته سبک
وادوریو
را پدید آورد و عنصر مسابقه را وارد کاراته سنتی کرد.
امروزه چهار سبک اصلی و رسمی کاراته عبارتند از
شوتوکان
، شیتوریو، گوجوریو
و
وادوریو
.

روش دیگری که در
PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE
اکیناوا رواج داشت روش کن کاراته یا کاراته غیر کنترلی بود که روشی بود غیر رسمی و
در آن مبارزه به صورت ضربات آزاد انجام می شد. در 4 روش اصلی کاراته مبارزه به
صورت کنترلی است و حریفان حق ندارند ضربه خود را به بدن دیگری وارد کنند. پس از
جنگ جهانی دوم ماسوتاتسو اویاما ،که اصلا کره ای بود و البته کره آن زمان
قسمتی از ژاپن، روش
گوجورریو
را فراگرفت و با علاقه ای که به مبارزات آزاد داشت
روش کاراته غیرکنترلی
کیوکوشین
را بنانهاد.

امروزه کاراته را می
توان به دو روش اصلی کنترلی (4 روش اصلی کاراته) و غیر کنترلی (کیوکوشین و روشهایی
که از
کیوکوشین
مشتق شده اند مثل انشین کاراته و آشی هارا کاراته)
PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE
تقسیم کرد. کاراته امروزی هر چه بیشتر از بنیان های سنتی خود فاصله می گیرد و به
صورت بازی و گیم استحاله پیدا می کند.

نکته پایانی این است
که در اکیناواته سنتی ذن و مراقبه نقش چندانی ندارد و اصولا ذن از عناصر
هنرهای رزمی ژاپنی به حساب می آید و پس از ورود کاراته به خاک ژاپن بود که اساتید
ژاپنی لعابی از ذن به کاراته زدند ولی ذن ژاپنی نتوانست نفوذی را که بر هنرهای
رزمی ژاپنی دارد در سبکهای مختلف کاراته بدست آورد.

رضاکیانی موحد

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *