دای دو جوکو

دای دو جوکو را بیشتر از آنکه بتوان یک سبک کاراته نامید باید یکی از سبکهای رزمی مختلط به حساب آورد. دای دوجوکو نیز مانند آشی هارا کاراته از کیوکوشین منشعب شده است. دای دوجوکو توسط یکی از شاگردان اویاما به نام تاکاشی آزوما ابداع گشته است. آزوما با تجربیاتی که در بوکس و جودو به دست آورده بود و با ترکیب آن دو با کاراته کیوکوشین سبک دای دو را ایجاد کرد. در روش مسابقه ای دای دو ضربه زدن به سر ( با دستکش بوکس) ضربات آرنج و زانو، تکنیکهای پرتابی جودو، فنون خفه کردن و قفل مفاصل حریف آزاد بوده و دارای امتیاز هستند. استفاده از لوازمی ایمنی مانند دستکش و کلاه برای مبارزین الزامی می باشد. کاتاهای دای دو مانند کیوکوشین می باشند و تفاوت کمی با آن دارند.

تاکاشی آزوما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *