یاد داری كه تو را تا به سحر می كردم ؟

بد ندیدم برای اینکه خودی نشان دهم سیری هم در بوستان تاریخ ادبیات داشته باشم. این شما و این حکایت برگزیده ما از تاریخ ادبیات ایران زمین: گویند روزی سلطان محمود غزنوی برای گردش به باغی که خارج از شهر داشت ، رفت . در آنجا گفت: از شعرا چه کسی همراه ماست ؟   […]

بیشتر بخوانید