نقشه اشلیفن

طرح فون اشلیفن

فون اشلیفن تاریخ نویسان اولین حرکتی که منجر به جنگ بی پایان جهانی اول گردید را تشریح می کنند و ادعا می کنند اگر در سلسله فرماندهی تصمیم قاطعی گرفته می شد احتمالا جنگ تا کریسمس به پایان می رسید و از طولانی شدن این مصیبی که 4 سال به طول انجامید اجتناب می شد. […]

بیشتر بخوانید

جالوت قرن بیستم

پاریس سقوط کرده بود و آلمانها با خوشحالی در پی برگذاری مراسم رژه پیروزی بودند. اما افراد گروه مهندسی ورماخت در این خوشحالی  سهیم نشده بودند چرا که وظیفه آنها هنوز به پایان نرسیده بود. فرانسوی ها قبل از سقوط شهر، گنج کوچکی را به آبهای رودخانه سن سپرده بودند تا به دست آلمانها نیافتد. آنها […]

بیشتر بخوانید

آموزشگاه تانک کاما

پیش زمینه قرارداد ورسای ،که به جنگ جهانی اول پایان داد، آلمان را از داشتن هر گونه تانک،زیردریایی یا هواپیمای جنگی محروم ساخته بود. قرار بود تا کشورهای برنده جنگ ناظرانی در آلمان مستقر کنند تا بر اجرای دقیق مفاد قرارداد ورسای نظارت کنند و هرگونه سرپیچی آلمان را از این قرارداد گزارش دهند. در […]

بیشتر بخوانید

نقش زیردریایی ها در جنگ جهانی دوم؛ قسمت اول

در جنگ جهانی دوم ،همانند جنگ جهانی اول، زیردریایی ها به صورت گسترده ای توسط هر دو طرف به عنوان سلاح نهایی برای محاصره دریایی، غرق کردن کشتی های تجاری، که در نتیجه سبب کمبود مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها می شد، جلوگیری از جابجایی سربازان و منحرف کردن حریف از فعالیتهای نظامی با […]

بیشتر بخوانید