اولین خلبان جنگنده ی زن جهان که بود؟

صبیحه گوکچن دختر مصطفی عزت بیگ و اصالتا بوسنیایی بود. در زمانی که صبیحه به دنیا آمد بوسنی هنوز قسمتی از امپراتوری عثمانی بود. آتاتورک در سال 1925، و هنگامی که صبیحه 12 سال داشت، او را به فرزندی قبول کرد. از آن پس صبیحه با دختران دیگر آتاتورک زندگی کرد و بزرگ شد. پس […]

بیشتر بخوانید