استعمار، استثمار و استحمار؛ قسمت سوم

قسمت اول قسمت دوم بحث استعمار و استثمار همیشه با هم مطرح می شود، اما چرا؟ چون در اغلب موارد استعمار به استثمار منجر می شود. استثمار از ریشه ی لغوی «ثمر» گرفته شده است: ثمر یعنی میوه و استثمار یعنی میوه گرفتن. به زبان فارسی می شود بهره کشی از کار دیگران بدون اینکه به آنها […]

بیشتر بخوانید

قدرت گرفتن طالبان و چرایی واکنش ایران و چین

امروز که طالبان در حال قبضه ی قدرت در افغانستان است، دیدن خیل عظیمی از مردم عادی افغانستان به خصوص زنان که شاهد دورانی سیاه و شرایط زندگی کاملا محدود شده در زندگی خود خواهند بود دل هر انسان آزاد اندیشی را به درد می آورد. این موضوع واکنش های متفاوتی را در قدرتهای منطقه […]

بیشتر بخوانید

استعمار، استثمار و استحمار؛ قسمت دوم

قسمت اول خوب! اگر قسمت اول را خوانده اید و فیلم را دیده اید برویم سراغ مبحث اصلی. استعمار از ریشه ی “عمران” گرفته شده و معنی آن یعنی آبادکردن. این کلمه ای هست که ما در برابر واژه ی انگلیسی colonialism به کار می بریم. کولنیالیزم به معنی آباد کردن نیست بلکه به معنی […]

بیشتر بخوانید

فرمان هشت ماده ای آیت الله خمینی

حضرت آیت الله خمینی در تاریخ24 آذر 1361 , فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها به شرح ذیل صادر کردند. من فکر می کنم اگر دستگاه اجرایی دولت و قوه قضایی یک دهم انرژی و بودجه شان را صرف تحقق بخشیدن […]

بیشتر بخوانید