وادوریو

وادوریو در سال 1934 توسط یکی از شاگردان ارشد فوناکوشی به نام هیرونوری اوتسوکا در توکیو بنیان نهاده شد. وادوریو را می توان اولین کاراته ی غیر اکیناوایی دانست. اوتسوکا در سال 1892 به دنیا آمد و در 6 سالگی شروع به یادگیری جوجوتسو کرد. زمانی که فوناکوشی در سال1922 وارد توکویو شد اوتسوکا به […]

بیشتر بخوانید

ایشین ریو

  تاتسو اوشیمابوکو،بنیان گذار ایشین ریو، در سال 1908 در اکیناوا به دنیا آمد. در 8 سالگی به مدت 4 سال زیر نظر عمویش به فراگیری اکیناواته پرداخت. بعدتر به شاگردی میاگی درآمد و سبک گوجو ریو را فراگرفت. بوکو به دستور استادتش میاگی نزد استاد چوتوکوکیان رفت تا سبک شورین ریو را فراگیرد. وی […]

بیشتر بخوانید

پاکوا چوان

ئی چینگ یا کتاب تغییرات یکی از 5 کتاب کلاسیک بود که توسط کنفوسیوس تدریس می شد. این کتاب باستانی چین کتابی است برای طالع بینی وپیش گویی بر اساس فلسفه دینامیک چینی. این کتاب هنوز هم در چین برای پیش گویی بکار برده می شود. در کتاب ئی چینگ برای نیروی مثبت یا یانگ(روشنایی) […]

بیشتر بخوانید

دای دو جوکو

دای دو جوکو را بیشتر از آنکه بتوان یک سبک کاراته نامید باید یکی از سبکهای رزمی مختلط به حساب آورد. دای دوجوکو نیز مانند آشی هارا کاراته از کیوکوشین منشعب شده است. دای دوجوکو توسط یکی از شاگردان اویاما به نام تاکاشی آزوما ابداع گشته است. آزوما با تجربیاتی که در بوکس و جودو […]

بیشتر بخوانید

کیوکوشین

ماسوتاتسو اویاما در سال 1923 در جنوب غربی کره به دنیا آمد. او در 9 سالگی با هنرهای رزمی چینی آشنا می شود و در 15 سالگی برای آموزش خلبانی به ژاپن می آید. زمانی که اویاما پا به ژاپن می گذارد سالها بود که از جنگ چین و ژاپن می گذشت و ژاپن در […]

بیشتر بخوانید

شیتوریو

کنوا مابونی در سال 1889 میلادی در شوری به دنیا آمد. وی در خانواده ای جنگجو پرورش یافت و در 13 سالگی به شاگردی ایتوسو در آمد تا شوری ته را بیاموزد. مابونی بعدها، توسط دوست خود میاگی به کلاس های هیگائونا راه یافت. مابونی همچنین به آموزش توماری ته نزد استاید آراگاکی و ساکوموتو […]

بیشتر بخوانید

شوتوکان کاراته

شوتوکان

گیچین فوناکوشی در سال 1866 میلادی در شهر شوری در اولین سال حکومت میجی به دنیا آمد. در آن زمان اکیناوا رسما به صورت یکی از ایالتهای ژاپن درآمد. وی در 11 سالگی زیر نظر آزاتو آموزش شورین ریو را شروع کرد. در آن زمان هنوز کاراته به صورت مخفی تدریس می شد. فوناکوشی همزمان […]

بیشتر بخوانید