نیروی چترباز در جنگ جهانی دوم و پس از آن

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE چتربازان نقش قاطعی در جنگ جهانی دوم بازی کردند. آنها در حمله آلمان به جزیره کرت، حملات آغازین در نرماندی و حمله نافرجام به پل آرنهایم نقشی حیاتی داشتند. چتربازان به عنوان نیروهایی نخبه توسط دو طرف درگیر در جنگ توسعه یافتند. شجاعتی که چتربازان انگلیسی در آرنهایم نمایش دادند به […]

بیشتر بخوانید

قتل عام بازماندگان کشتی ژاپنی غرق شده توسط زیردریایی آمریکایی

PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE زیردریایی واهو  USS Wahoo (SS-238 جنایت جنگی توسط هر گروه و کشوری که صورت بگیرد محکوم است، گاهی اوقات جنایاتی رخ می دهد که آدمی را به واقع به حیرت می اندازد که به راستی فطرت انسانی آنها به کجا رفته است؟ چگونه عده ای می توانند به همین راحتی تعداد […]

بیشتر بخوانید