آشی هارا کاراته

آشی هارا کاراته

هیده یوکی آشی هارا ،بنیانگذار آشی هارا کاراته، از شاگردان اویاما بود. وی در سال 1944 و در هیروشیما به دنیا آمد. آشی هارا داری تجربه در رشته های کنجوتسو، جودو و جوجوتسو بود. وی با ترکیب این هنرها با کیوکوشین در سال 1980 سبک آشی هارا را ابداع کرد. روشها، تمرینها و تکنیکهای آشی […]

بیشتر بخوانید