قدرت گرفتن طالبان و چرایی واکنش ایران و چین

امروز که طالبان در حال قبضه ی قدرت در افغانستان است، دیدن خیل عظیمی از مردم عادی افغانستان به خصوص زنان که شاهد دورانی سیاه و شرایط زندگی کاملا محدود شده در زندگی خود خواهند بود دل هر انسان آزاد اندیشی را به درد می آورد. این موضوع واکنش های متفاوتی را در قدرتهای منطقه […]

بیشتر بخوانید