فرمان هشت ماده ای آیت الله خمینی

حضرت آیت الله خمینی در تاریخ24 آذر 1361 , فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها به شرح ذیل صادر کردند. من فکر می کنم اگر دستگاه اجرایی دولت و قوه قضایی یک دهم انرژی و بودجه شان را صرف تحقق بخشیدن […]

بیشتر بخوانید