منشور کبیر

مگنا چارتا در ژوئن 1215 میلادی بین بارونهای بریتانیا و شاه وقت این کشور جان امضا شد. اصل لغت مگنا چارتا لاتین است و می توان آن را منشور کبیر ترجمه کرد. این سند یکی از مهمترین اسناد بریتانیای قرون وسطی است. مگنا چارتا یک سری قول و قرار بین شاه و رعیت اوست که روابط […]

بیشتر بخوانید