قدرت گرفتن طالبان و چرایی واکنش ایران و چین

امروز که طالبان در حال قبضه ی قدرت در افغانستان است، دیدن خیل عظیمی از مردم عادی افغانستان به خصوص زنان که شاهد دورانی سیاه و شرایط زندگی کاملا محدود شده در زندگی خود خواهند بود دل هر انسان آزاد اندیشی را به درد می آورد. این موضوع واکنش های متفاوتی را در قدرتهای منطقه […]

بیشتر بخوانید

نو طالبان، نو داعش

ادیان جدید، فرقه های جدید، ایدئولوژی های جدید و مکاتب جدید عموما خاصیتی تهاجمی دارند. پیروان آنها انگار که به گنجی دست یافته باشند، خود را مأمور به آن می بینند که این گنج را در میان تمامی مردم زمین تقسیم کنند، حال به رضایت اگر نشد به زور. برای آنان که جوان تر هستند […]

بیشتر بخوانید