شوک آفتابه چیست و از کجا می آید؟

مرحوم دکتر حاج علی شریعتی در یکی از کتابهایش نقل می کند که: یکی از دانشمندان نامی معاصر از همین طریق مستبصر شده است.نقل می کند که در دوران طلبگی شبی جُنُب می شود و صبح طبق معمول ،در صف طولانی طلاب در انتظار نوبت مستراح می ایستد اولا باید همین موقع از خواب برخیزد […]

بیشتر بخوانید