حکایتی از غزوه بدر القتال

  و پیغامبر علیه السلام آن روز بشارت به مدینه فرستاد و مردم را گرد کرد هم آنجا به لشکر گاه و از ایشان مشورت خواست از بهر غنیمت. گفتا: چه گویید و چه صواب بینید این خواسته را و این اسیران را. عمربن الخطاب برپای خواست و گفت: یا رسول الله! من آن بینم […]

بیشتر بخوانید