تاریخچه هنرهای رزمی قسمت سوم

چین؛ هنرهای نرم  همانطور که گفته شد هنرهای رزمی شائولین کونگ فو به شدت تحت تأثیر آیین بودایی بودند و مستقیما از تعلیمات بودیدهارما منشق شده اند. اما در چین باستان هنرهای رزمی دیگری هم گسترش یافتند که از معابد تائویست الهام گرفته بودند. معروفترین این معابد معبد وودانگ بود و هنر رزمی منسوب به […]

بیشتر بخوانید