تاریخچه هنرهای رزمی قسمت دوم

چین؛ هنرهای سخت افسانه های چینی می گویند که در حدود 5 قرن پس از میلاد یک راهب بودایی برای تروج آیین بودا سفر طولانی خود را از هندوستان به چین آغازکرد. “بودید هارما“، “بودهی درمه”، “بودیدارما” یا به زبان چینی “تامو” پس از اقامت در چین در این کشور به مقام خدایی رسید. از […]

بیشتر بخوانید

پاکوا چوان

ئی چینگ یا کتاب تغییرات یکی از 5 کتاب کلاسیک بود که توسط کنفوسیوس تدریس می شد. این کتاب باستانی چین کتابی است برای طالع بینی وپیش گویی بر اساس فلسفه دینامیک چینی. این کتاب هنوز هم در چین برای پیش گویی بکار برده می شود. در کتاب ئی چینگ برای نیروی مثبت یا یانگ(روشنایی) […]

بیشتر بخوانید

تاریخچه هنرهای رزمی قسمت سوم

چین؛ هنرهای نرم  همانطور که گفته شد هنرهای رزمی شائولین کونگ فو به شدت تحت تأثیر آیین بودایی بودند و مستقیما از تعلیمات بودیدهارما منشق شده اند. اما در چین باستان هنرهای رزمی دیگری هم گسترش یافتند که از معابد تائویست الهام گرفته بودند. معروفترین این معابد معبد وودانگ بود و هنر رزمی منسوب به […]

بیشتر بخوانید