کیوکوشین

ماسوتاتسو اویاما در سال 1923 در جنوب غربی کره به دنیا آمد. او در 9 سالگی با هنرهای رزمی چینی آشنا می شود و در 15 سالگی برای آموزش خلبانی به ژاپن می آید. زمانی که اویاما پا به ژاپن می گذارد سالها بود که از جنگ چین و ژاپن می گذشت و ژاپن در […]

بیشتر بخوانید