هسینگ آی چوان

هسینگ به معنای فرم ظاهری و آی به معنای مفهوم باطنی است. هسینگ آی (یا شینگ ئی) در ظاهر شباهت زیادی به هنرهای سخت شائولین دارد و از فرمهای دوازده حیوان مختلف تشکیل شده است. این فرمها به صورت یک نفره توسط هنرجو اجرای می شوند و دربردارنده هسینگ هستند. فردی که رزمی کار نیست […]

بیشتر بخوانید

تاریخچه هنرهای رزمی قسمت سوم

چین؛ هنرهای نرم  همانطور که گفته شد هنرهای رزمی شائولین کونگ فو به شدت تحت تأثیر آیین بودایی بودند و مستقیما از تعلیمات بودیدهارما منشق شده اند. اما در چین باستان هنرهای رزمی دیگری هم گسترش یافتند که از معابد تائویست الهام گرفته بودند. معروفترین این معابد معبد وودانگ بود و هنر رزمی منسوب به […]

بیشتر بخوانید